Zevenbergse huisartsen slaan handen ineen bij aanpak corona

De huisartsenpraktijken in Zevenbergen kregen vanuit het regio-overleg de opdracht om binnen de kern Zevenbergen de voorbereidingen te treffen voor een grote(re) toestroom van patiënten. Huisarts Evers-Roeten van Huisartsenpraktijk Tholos nam de coördinatie op zich. ‘Omdat het voor zich spreekt dat huisartsen de kans op verspreiding binnen de praktijk zo klein mogelijk willen maken, werken we nu al met een speciaal spreekuur voor mensen met luchtwegklachten. Maar als dat aantal stijgt, wordt het heel lastig om alle patiënten nog in de eigen praktijk te ontvangen. Bovendien draaien we ook diensten op de huisartsenpost. In verband met corona worden deze diensten steeds vaker ingepland, daardoor zijn we minder beschikbaar voor de eigen praktijk. De huisartsenpraktijken Slort en Tan en Het Huisartsenteam ’t Park zitten in dezelfde situatie. Daarom hebben we besloten om gezamenlijk op te trekken.’

Tijdelijke praktijk

In het Trefpunt aan de Kristallaan in Zevenbergen komt een tijdelijke praktijk waar patiënten van de drie huisartsenpraktijken in Zevenbergen die luchtwegklachten en andere corona-gerelateerde klachten hebben, terecht kunnen. Het eerste contact met de huisarts blijft zoals dat nu ook is. Patiënten bellen in alle gevallen met hun eigen praktijk en spreken hun eigen doktersassistente. Als iemand klachten heeft die mogelijk op corona duiden én de arts vindt een consult noodzakelijk, wordt een afspraak ingepland op de locatie Trefpunt. Het verzoek is om zoveel mogelijk alléén naar Trefpunt te komen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan dienen begeleiders bij voorkeur buiten te wachten. In het Trefpunt draaien de betrokken huisartsen afwisselend het spreekuur. Het kan dus zo zijn dat niet de eigen huisarts, maar een andere huisarts de patiënt onderzoekt. Die beschikt wel over alle gegevens. De huisartsen kunnen via een beveiligde verbinding namelijk elkaars patiëntendossiers raadplegen. Naast een tijdelijke locatie is er ook een tijdelijke website: https://huisartszevenbergen.nl Op die site plaatsen de huisartsen relevante informatie over het coronavirus.

Trefpunt

De tijdelijke huisartsenpraktijk is gevestigd in multifunctioneel centrum Trefpunt. Normaal gesproken het thuisfront van SenW/meer Moerdijk. Manager Patrick Vermeulen: ‘Natuurlijk hebben wij meteen alle medewerking verleend. Door de situatie met corona was het Trefpunt al gesloten voor publiek. Ik ben blij dat de gemeente ons de mogelijkheid biedt om de accommodatie toch op een nuttige manier in te zetten. We hebben goede afspraken gemaakt met de huisartsen. Zo worden de ruimtes straks elke avond professioneel schoongemaakt. En nogmaals voor alle duidelijkheid: de locatie is dus alléén open voor patiënten met een afspraak.’

Andere woonplaatsen

‘Fijn dat de huisartsen in Zevenbergen dit binnen twee weken samen voor elkaar hebben gekregen’, aldus wethouder Eef Schoneveld. ‘Vanuit de gemeente leggen we ook contact met huisartsenpraktijken in de andere woonplaatsen van de gemeente om te vragen in hoeverre zij ondersteuning nodig hebben.’