Vragen aan burgemeester Jac Klijs inzake corona in Moerdijk

Vragen aan burgemeester Jac Klijs inzake corona in Moerdijk.

*Heeft u zelf een vraag aan de burgemeester? Stuur deze dan in via info@kijkopmoerdijk.nl en wij zullen deze direct aan burgemeester Klijs zelf stellen!

Helaas zijn er ook besmettingen van corona binnen onze gemeente bekend. Het RIVM meldt – terecht – geen woonkernen van deze slachtoffers. Wij nemen aan dat die informatie bij u als burgemeester wél bekend is en de vraag is; heeft of houdt u contact met deze inwoners? Bezorgt de gemeente daar ter bemoediging een boeketje bloemen, fruitmandje of andere vorm van een attentie?

Ik heb geen persoonlijk contact gehad met patiënten of hun naasten. Dat heb ik normaal gesproken ook niet met zieke inwoners. Maar natuurlijk leef ik met iedereen mee.

Moerdijk heeft zelf geen ziekenhuis maar mocht het aantal slachtoffers explosief toenemen, speelt u of de gemeente dan een rol inzake hoe en waar, of is dit regionaal geregeld? Anders gezegd, kunt u garanderen (voor zover mogelijk) dat onze inwoners altijd de benodigde hulp zullen ontvangen?

Alle burgemeesters krijgen regelmatig informatie van zowel de Veiligheidsregio als de zorginstellingen. Tot op heden kunnen de instellingen het aan. De regioburgemeester (Weterings van Tilburg) is nu eindverantwoordelijk voor de bestrijding van corona, samen met het kabinet en de andere 24 regioburgemeesters. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij hun uiterste beste doen en de juiste stappen zetten.

Mocht dat explosief toenemen daadwerkelijk gebeuren – iets wat niemand hoopt natuurlijk – dan komen er vanzelfsprekend allerlei extra landelijke maatregelen. Zijn er lokaal maatregelen te bedenken die bovenop de landelijke zullen komen zoals misschien inzake industrieterrein Moerdijk.

De bestrijding is nu in hadngen van de regio. Als gemeente volgen we het beleid, het is niet de bedoeling dat wij lokaal zelf dingen bedenken.

Is er een gemeentelijk crisisteam paraat mocht zo’n erg scenario toch gebeuren?

Ja, dat hebben we beschikbaar. Overigens volgt ons gemeentelijk kernteam de ontwikkelingen nu al continue en stemt dagelijks af met de regio.

We zien en horen veel over onze jeugd die momenteel digitaal schoollessen volgt. Heeft u voor hen in het bijzonder een boodschap? Uiteraard niet alleen over die lessen maar ook in het algemeen?

Ik begrijp dat het ook voor jongeren een lastige periode is. Even lekker chillen met je vrienden zit er niet of nauwelijks in. Dat is niet leuk maar we moeten er echt samen doorheen. En jullie kunnen, moeten zelfs, meehelpen. Houd je aan de richtlijnen. En gelukkig hebben we internet ;-).

Maakt u zich zorgen over initiatieven die als paddenstoelen uit de grond schieten? Uiteraard allemaal goedbedoeld, maar niet altijd zonder risico. Als voorbeeld inwoners die eten bereiden en gratis uitdelen. Daar gaat men toch voor langs deuren en hoe nobel ook, vooralsnog lijdt niemand aan honger natuurlijk.

Ik zie heel veel hartverwarmende initiatieven. Natuurlijk vind ik wel dat iedereen zich ook daarbij aan de regels moet houden. Ik reken daarbij op ieders gezond verstand.

Ook de vraag, juist nu de horeca alles doet om te overleven waaronder maaltijden bezorgen, bent u het eens met dat dit tegenstrijdig is en elkaar kan bijten? In het verlengde hiervan, kan of gaat de gemeente hier een regierol in vervullen om acties, hoe spontaan ook, meer te structureren?

Ook voor de horeca zijn de regels heel helder. En ik verwacht dat die goed worden opgevolgd.

Als er één ding belangrijk is gebleken in deze periode is het wel internet. Gelukkig werkt alles vooralsnog prima. Wel is dit mede omdat diverse veelgebruikte websites zoals YouTube, de streamingsnelheid verlaagden. Wij weten dat de gemeente voorstander is van de aanleg van glasvezel in Moerdijk, iets waarvoor u afhankelijk bent van derden. Dit speelt momenteel en de vraag is, kunt/wilt u hier iets over zeggen?

Begin deze maand heeft de raad ingestemd met ons voorstel om met een leverancier in zee te gaan. Die bepaalt uiteindelijk wanneer de schop de grond in gaat en zal daarover ook met onze inwoners en bedrijven communiceren. Zodra de campagne start zullen ook wij daarover onze inwoners informeren.”

Veel gemeentelijke diensten zijn aangepast vanwege corona. Kunt u zeggen of de buitendienst ook aangepast werkt? Anders gezegd, wordt het openbaar groen nog gewoon onderhouden, afvalbakken geleegd en rijden bijvoorbeeld poepzuiger of veegwagens nog rond?

Wij proberen om alles te blijven doen wat we normaal ook doen. Maar het kan zijn dat het soms wat langer duurt voordat we een melding kunnen oplossen. Hetzelfde geldt voor regulier werk zoals bijvoorbeeld het onderhoud van het openbaar groen. Niet alleen wij maar ook onze leveranciers hebben een lagere bezetting. Ik hoop dat de inwoners dat begrijpen.

Ook uw eigen dagelijkse leven is ongetwijfeld totaal anders momenteel. Kunt u zeggen hoe uw werkdagen er op dit moment uitzien vergeleken met een paar weken geleden? En privé?

Dat kun je wel stellen ja. Ik werk nu vooral vanuit huis en probeer afspraken zoveel mogelijk telefonisch af te wikkelen, of op andere manieren. Wat dat betreft leren we met zijn allen snel! Van bijvoorbeeld Microsoft Teams had ik twee weken geleden nog nooit gehoord en nu werk ik er elke dag mee. Privé is het een stuk rustiger dan normaal. Normaal gesproken ben ik in de avonden en het weekend regelmatig aan het werk maar dat valt nu natuurlijk allemaal weg. Moeilijk vind ik het dat ik mijn moeder nu niet kan bezoeken.

Wilt u tot slot een bemoedigend of anderszins woordje vertellen tegen de inwoners van de gemeente Moerdijk?

Niet zozeer een boodschap als wel een hartenkreet: hou je aan de adviezen, blijf afstand houden, blijf zoveel mogelijk thuis om er met elkaar voor te zorgen dat we een lockdown kunnen voorkomen. En vooral: heb oog voor elkaar. Zit een bezoek er nu niet in, pak dan de telefoon of stuur een kaartje.