Voedselbank Moerdijk op zoek naar mensen onder hun radar

De voedselbanken gaan ook in 2020 actief op zoek naar mensen die nu ‘onder hun radar’ vallen; mensen die voldoen aan de toelatingsnormen maar om redenen als schaamte nog geen beroep doen op voedselbanken. De toelatingsnorm is in 2020 iets verruimd. Ook Voedselbank Moerdijk gaat zich hierop toespitsen.

Schaamte nog altijd belangrijkste reden om geen contact op te nemen
Nog te veel mensen weten de weg naar de voedselbanken niet te vinden of durven deze niet te nemen. De voedselbanken categoriseren de klanten ‘onder hun radar’ in vier groepen: klanten die niet weten, niet durven, niet kunnen of niet mogen komen. Voedselbanken ondernemen acties die aansluiten bij deze categorieën. “Uit onderzoek blijkt dat schaamte en trots de voornaamste redenen zijn om niet naar de voedselbank te gaan”, zegt Peter van Veelen, voorzitter van Voedselbank Moerdijk. “We willen dit jaar extra ons best doen om deze mensen te helpen om over de drempel te stappen en zich bij de Voedselbank te melden. We accepteren liever dat er ook klanten zullen zijn die eigenlijk niet in aanmerking komen dan dat mensen die wel in aanmerking komen zich niet durven te melden.”

Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland over schaamte: Als je ziek bent ga je naar het ziekenhuis, als je honger hebt naar de voedselbank. Dat is wat we met elkaar willen bereiken. Het is niet nodig om eenzaam en met lege koelkast thuis te zitten. De vrijwilligers van de voedselbanken staan klaar om te helpen.’

Verhoging normbedrag
De nieuwe toelatingsnormen voor 2020 zijn t.o.v. 2019 met € 5,00 per persoon verhoogd.
Er is voor gekozen om duidelijker zichtbaar te maken hoe de toelatingscriteria van de voedselbanken zich verhouden tot de Nibud minimum-voorbeeldbegroting. De nieuwe toelatingsnormen bedragen gemiddeld 45% van deze NIBUD-minimum-voorbeeld begroting.

Voedselbanken Nederland
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om hun klanten van eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werken de voedselbanken samen met lokale organisaties die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn:

  • Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen.
  • Soms is het belangrijk dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele hulpverlening. Zij moeten niet voor hoge drempels geplaatst worden. We accepteren liever dat er ook klanten zullen zijn die eigenlijk niet in aanmerking komen dan dat mensen die wel in aanmerking komen zich niet durven te melden.
  • Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enig moment, indien mogelijk, meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website: www.voedselbankennederland.nl