Veel mis bij bedrijven Zwartenberg

Tijdens een controle gisteren op bedrijventerrein Zwartenberg bleek dat bij meerdere bedrijven de milieuvoorschriften niet werden nageleefd. Er was bijvoorbeeld sprake van onvoldoende beschermingsmaatregelen waardoor bodembedreigende afvalstoffen in de bodem terecht (kunnen) komen. Of het te lang opslaan van afvalstoffen in plaats van die te laten afvoeren naar een erkende verwerker.

Verder waren de gevaarlijke stoffen bij meerdere bedrijven en opslag van (cilinder)gasflessen niet conform de regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen opgeslagen. In een paar gevallen bleken brandblussers niet gekeurd. Ook was de nooduitgang een enkele keer geblokkeerd. Tot slot nam de douane monsters uit brandstoftanks om te controleren of de inhoud van de tanks rode of witte diesel bevat. De monsters zijn meegenomen voor analyse.

Bedrijven die in overtreding waren, krijgen binnen enkele weken bericht over de afwerking en gevolgen van de geconstateerde overtredingen. Sommige bevindingen worden nader uitgezocht. Als hier strafbare feiten uit blijken dan kan proces-verbaal worden opgemaakt of bestuursdwang toegepast. Dat laatste houdt in dat de overheid door zelf in te (laten) grijpen een situatie waarin sprake is van een ernstige/acute gevaarzetting beëindigt. De kosten daarvan zijn voor de overtreder.

De controle van 21 mei is uitgevoerd door 12 toezichthouders van douane, politie, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk. De controle levert niet alleen een actueel inzicht op maar werkt ook preventief. Gezamenlijk brengen partijen het belang van het naleven van wet- en regelgeving bij de bedrijven onder de aandacht. Daarmee worden bedrijven zich meer bewust van de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige leef- en werkomgeving.