Tarief Brabant Water niet verhoogd

Het drinkwaterbedrijf Brabant Water verhoogt het tarief van het drinkwater in 2016 niet. Het is het vierde opeenvolgende jaar dat de tarieven gelijk blijven. De consument betaalt 46 cent voor 1.000 liter water (excl. alle belastingen), dit komt voor een gemiddeld gezin neer op een jaarrekening van 114,- euro (excl. alle belastingen).

Niet alleen het tarief voor drinkwater blijft hetzelfde, ook het vastrecht wordt niet verhoogd. Het vast recht is een vast bedrag per jaar voor het onderhoud van het leidingnet en de watermeter.

Steeds efficiënter

Het drinkwaterbedrijf zegt de kosten stabiel te kunnen houden door steeds efficiënter te werken in de bedrijfsvoering, zuivering en levering van drinkwater. Guïljo van Nuland, directeur van Brabant Water zegt: “Wij zijn het eerste en tot dusverre enige klimaat neutrale drinkwaterbedrijf van Europa.”