Straten nieuwe Waterwijk vernoemd naar kreken Fijnaart / Heijningen

Vijf nieuwe straten in Waterwijk Fijnaart betekent natuurlijk ook vijf nieuwe straatnamen. Maar hoe worden die straatnamen bepaald? Een korte uitleg over hoe Waterwijk uiteindelijk ‘Kleine Ton’, ‘Amerlaan’, ‘De Vleijlaan’, ‘Roode Kreek’ en ‘Oude Haven’ als nieuwe straatnamen kreeg.

Het vaststellen van straatnamen gebeurt door de gemeente. Hoe dat precies gaat is vastgelegd in de zogenaamde ‘Verordening Straatnaamgeving en huisnummering’. Er is geen landelijke lijst met regels waaraan straatnamen moeten voldoen. Wel zijn er afspraken die in veel gemeenten worden gehanteerd, ook in Moerdijk. Bijvoorbeeld: samenhang in de naamgeving van straten die bij elkaar in de buurt liggen. Dus wordt in wijken vaak gekozen voor een overkoepelend thema, dat is beter voor de herkenbaarheid en maakt het makkelijker om je te oriënteren. Bijvoorbeeld een schilderswijk, of bomenbuurt. En in Fijnaart dus een Waterwijk.

Andere richtlijnen
Andere richtlijnen waarmee rekening wordt gehouden: straatnamen moeten niet teveel op elkaar lijken, makkelijk te schrijven en duidelijk verstaanbaar zijn (allemaal om fouten en misverstanden te voorkomen) en niet langer zijn dan 24 tekens.

Heemkundekring: namen van kreken
In Moerdijk is de gebruikelijke procedure om vooraf advies in te winnen bij de plaatselijke heemkundekring. In dit geval was dat dus de heemkundekring Fijnaart-Heijningen. Die kreeg het verzoek om met een voorzet van passende straatnamen te komen, en daarbij rekening te houden met de Waterwijk als thema. De heemkundekring koos voor namen van kreken, want daar zijn er nogal wat van in Fijnaart en Heijningen. Een voordracht met een mooie selectie namen volgde, en daar werden dus ‘Kleine Ton’, ‘De Amer’, ‘De Vleij’, ‘Roode Kreek’ en ‘Oude Haven’ uit gekozen om de straten naar te vernoemen.

*Foto: Het werk in Waterwijk Fijnaart gaat onverminderd door. De bouwwegen van asfalt zijn vorige week aangelegd. Foto gemaakt door Skyvisie.