Start kapwerkzaamheden langs snelweg A16 bij Zevenbergschen Hoek

Vandaag is de kap van 1.100 populieren langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek gestart. Dat maakt Rijkswaterstaat in een persbericht bekend Deze populieren zijn slecht geworteld in de grond. Ze staan op valafstand van de Hoge Snelheidslijn en de A16 waardoor ze een gevaar vormen voor het weg- en spoorverkeer. De kap van de bomen duurt naar verwachting tot en met begin maart. Eind 2020 plant Rijkswaterstaat hier nieuwe bomen.

Maatregelen voor het dierenleven
Deze populieren vormen een vliegroute voor vleermuizen. Vandaar dat we op deze locatie niet alle bomen tegelijk kappen. Door van zo’n 250 bomen alleen de top af te halen, blijft de vliegroute voor de vleermuizen intact. Deze te toppen bomen staan niet op valafstand van de Hoge Snelheidslijn en de A16 en vormen dus geen gevaar voor de verkeersveiligheid. Ook houdt Rijkswaterstaat rekening met broedende vogels door buiten het broedseizoen te werken.

Hinder tijdens de werkzaamheden
De kapwerkzaamheden vinden overdag plaats en leveren nauwelijks tot geen hinder op voor de omgeving. Het afvoeren van het hout gebeurt voor een deel ‘s nachts. In verband met de verkeersveiligheid zal daarom te zijner tijd gedurende enkele nachten een rijstrook worden afgezet.

Toekomstbestendig bos
Einde 2020 start Rijkswaterstaat met het planten van diverse soorten nieuwe bomen. Door deze diversiteit zijn bomen minder vatbaar voor ziekten. Ook komt het de dieren en planten in het gebied ten goede en wordt grootschalige kap hierdoor in de toekomst voorkomen.