Stadstafel Klundert is officieel een nieuwe vereniging

De stadstafel van Klundert is de eerste gebiedstafel die officieel een vereniging is geworden. Het bestuur van de stadstafel heeft zojuist bij de notaris de paperassen ondertekend. Klundert is hierdoor tevens de eerste stadstafel die een eigen budget van 5000 euro per jaar mag ontvangen, waarmee de vereniging, zonder tussenkomst van de gemeente, de tafeloverleggen kan faciliteren en met initiatieven voor de eigen kern aan de slag kan gaan.

Iedere kern van de gemeente Moerdijk en het gehele buitengebied, heeft een eigen stads- of dorpstafel. Een tafel bestaat uit inwoners die samen met onder andere vertegenwoordigers van de gemeente, politie, woningbouworganisaties en Surplus de voor hen belangrijke onderwerpen proberen te realiseren. De gemeente wil inwoners waar mogelijk zelf zaken laten regelen en initiatieven laten ontplooien. Met het eigen budget van 5000 euro op jaarbasis is dat mogelijk, welke overigens los staat van de subsidies voor o.a. Sinterklaas, Dodenherdenking en Koningsdag. 

Een juridische structuur is noodzakelijk om de verstrekking en de besteding van het kernbudget goed te laten verlopen. Wie is bijvoorbeeld aanspreekpunt en aansprakelijk voor de bestedingen? Met een verenigingsvorm is dat afgedekt. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden, alle inwoners kunnen lid worden en hebben stemrecht. Door deze directe betrokkenheid van alle inwoners werkt het democratisch en transparant. De verwachting is dat de overige gebiedstafels binnenkort het voorbeeld van Klundert volgen. Zevenbergen en Moerdijk gaan volgende week naar de notaris.