Staatssecretaris Harbers op bezoek in Moerdijk

Burgemeester Klijs wil een einde aan maken aan de situatie met inklimmers en voorkomen dat de situatie uiteindelijk tot onrust en onveiligheid leidt. Ook zijn er signalen zijn dat hier mensensmokkel mee is gemoeid. De gemeente pakt het probleem op verschillende manieren aan. Bijvoorbeeld met een actie om de oplettendheid van vrachtwagenchauffeurs te vergroten. Maar ook door het houden van toezicht samen met partners zoals de politie en de Koninklijke Marechaussee, het plaatsen van verbodsborden en snoeien van bosschages.

Verder vraagt de burgemeester het ministerie van Justitie & Veiligheid om meer bemoeienis op landelijk niveau om ervoor te zorgen dat het probleem bij de bron wordt aangepakt. Daarvoor is gedegen onderzoek met landelijke coördinatie noodzakelijk. “We houden het probleem als Moerdijk wel binnen de perken, maar kunnen het niet alleen oplossen. Daarvoor hebben we steun nodig van de landelijke overheid”, aldus burgemeester Klijs.

Klijs voelt zich gehoord door het bezoek van de staatssecretaris en eerder al minister Grapperhaus en de Albanese ambassadeur Sakiqi: "Het doet me goed dat naast onze politiediensten, de Koninklijke Marechaussee en de Albanese overheid ook het ministerie van Justitie en Veiligheid aandacht heeft voor dit probleem. Met de staatssecretaris heb ik onder andere gesproken over de noodzaak van gedegen onderzoek naar de organisatie achter de migrantenstroom, nog meer aandacht voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende toezichtpartners en het op korte termijn snoeien van het groen op de rijksgronden”, aldus Klijs.

“Ik heb gehoord wat de gemeente Moerdijk en de lokale partners (OM, politie en Koninklijke Marechaussee) doen om de inklimmersproblematiek tegen te gaan. Goed te zien dat er door alle betrokken partijen intensief wordt samengewerkt. Het inklimmersvraagstuk heeft al enige tijd de aandacht van de overheid. In de afgelopen periode (jaren) heeft de overheid verschillende maatregelen genomen, zo zijn de controles in het verschillende havengebieden waar nodig geïntensiveerd. Ook zijn er operationele samenwerkingsafspraken gemaakt met het Verenigd Koninkrijk en België om dit vraagstuk tegen te gaan. Het is van belang dat inklimmers hard worden aangepakt en dat ze, waar mogelijk, terugkeren naar hun land van herkomst. Zo proberen we Nederland zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor inklimmers.”, aldus staatssecretaris Harbers.

(Foto's: Gemeente Moerdijk)

Beelden bij dit artikel