Sluipverkeer Zevenbergschen Hoek; de feiten en cijfers

Er is gecontroleerd op sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek op de vroege ochtenden tussen 16 en 25 oktober. Tweemaal werden er geen bekeuringen uitgeschreven, tweemaal 2 bekeuringen, tweemaal 4 bekeuringen en éénmaal 34 bekeuringen waaronder 2 voor vrachtwagens. Deze laatste controle was op maandag 21 toen het verkeer op de A16 vaststond.

De verkeerssituatie zal ook de komende tijd in de gaten worden gehouden. Verder loopt er een verkeersonderzoek om meer inzicht te krijgen in sluipverkeer en vrachtwagenproblematiek in de gemeente Moerdijk. In Zevenbergschen Hoek zijn er eerder deze maand camera’s geplaatst voor het monitoren van vrachtverkeer dat via de Hoofdstraat naar het industrieterrein Bloemendaalse Zeedijk rijdt.

De officiële resultaten van dit onderzoek worden nog afgewacht. Deze komen volgens planning in december. Uiteindelijk moet dit onderzoek meer inzicht geven in het probleem en leiden tot een pakket aan maatregelen om de ervaren overlast verder te beperken. Hieronder de cijfers en feiten:

datum – tijd – op de A16 – aantal voertuigen – aantal boetes

16 oktober 07.10 tot 08.10 uur – langzaam rijdend – 20 voertuigen – 4 boetes

18 oktober 07.30 tot 08.45 uur – geen file – 10 voertuigen – 0 boetes

21 oktober 07.45 tot 09.00 uur – file +100 voertuigen – 34 boetes (waaronder 2 vrachtwagens.)

22 oktober 07.30 tot 09.00 uur – geen file – 20 voortuigen – 2 boetes

23 oktober 07.30 tot 08.45 uur – langzaam rijdend – 25 voertuigen – 2 boetes

24 oktober 07.30 tot 09.00 uur – geen file – 25 voertuigen – 4 boetes

25 oktober 07.30 tot 08.45 uur – geen file – 15 voertuigen – 0 boetes