Registratie stilgeboren kindje vanaf nu ook met terugwerkende kracht mogelijk

Ouders kunnen vanaf nu met terugwerkende kracht hun stilgeboren kindje alsnog registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze wijziging van de Wet BRP is voortgekomen uit een petitie van ouders die het als een gemis en feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kindje niet in de basisregistratie voorkomt. Dankzij deze registratie worden kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Uitsluitend de ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft inzage in deze registratie, verder ontvangen geen andere overheidsinstanties gegevens over het kind. 

Het is geen verplichting. Ouders kunnen het verzoek alleen doen als zij op het moment van de geboorte in Nederland woonden en stonden ingeschreven in de BRP. De duur van de zwangerschap is niet relevant voor het verzoek tot opname in de BRP. Ook maakt het niet uit wanneer het kind geboren werd, dat mag bijvoorbeeld ook al 30 jaar geleden zijn. U kunt het verzoek indienen bij de gemeente van uw woonplaats. Een ouder kan het verzoek tot opname van het kind in de BRP alleen voor zichzelf doen. Het verzoek kan niet namens een partner gedaan worden.

Verder moet er een geldig brondocument worden overgelegd. Afhankelijk van de datum waarop de geboorte heeft plaatsgevonden, kan dit gaan om een geboorteakte en overlijdensakte of een akte levenloos geboren kind (akte van geboorte (levenloos)). Mocht er geen akte zijn opgemaakt, dan kunnen de ouders alsnog bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren verzoeken om een akte van geboorte (levenloos) te laten opmaken.

Wilt u gebruik maken van de inschrijving? Bekijk dan de voorwaarden op deze gemeentelijke pagina en vul het formulier in. Dit formulier moet u persoonlijk afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via 14 0168.