Projectontwikkelaars mogen zich uitleven op de Bult van Pars

Wie wordt de ontwikkelaar van de Bult van Pars? Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Bult van Pars te verkopen middels een ontwerpprijsvraag. De gemeente Moerdijk wil daarbij projectontwikkelaars de kans geven met ontwerpideeën te komen voor op het terrein. Het plan met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, dat voldoet aan de vooraf vastgelegde eisen, wordt straks uitgevoerd.

Op dit moment wordt de grond gesaneerd en afgegraven. Dit is nodig om te zorgen dat de Bult van Pars straks geschikt is voor woningbouw. De sanering gebeurt onder milieukundige en archeologische begeleiding. Wanneer alles volgens planning verloopt zijn de saneringswerkzaamheden in april volgend jaar klaar. Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en verkoop van het projectgebied kan dan naar verwachting in de tweede helft van 2020 het echte bouwen starten.

Basis van de ontwerpen wordt een nieuw bestemmingsplan, dat de komende tijd wordt opgesteld. Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt de functie gewijzigd naar wonen. Eerdere plannen om te kijken of er een supermarkt op het terrein kan komen zijn niet haalbaar

'Zo bepalen we wat de kaders zijn waaraan het ontwerp moet voldoen. De grond heeft teveel hoogteverschillen waardoor bouw van een supermarkt plus verplichte bijbehorende parkeergelegenheid niet zomaar mogelijk is. Een woonfunctie is daarom de enige realistische optie. En we kiezen voor een bestemmingsplan en niet voor reguliere verkoop omdat in dat laatste geval de diverse randvoorwaarden makkelijk aan de kant geschoven kunnen worden. En daardoor kunnen de belangen van de omgeving onder druk komen te staan. Dat willen we natuurlijk voorkomen', legt wethouder Thomas Zwiers uit.

Bij de bestemmingsplanprocedure en de keuze voor het uiteindelijke ontwerp zal er steeds overleg met omwonenden, de stadstafel, heemkundekring en ondernemersvereniging plaatsvinden.

(Afbeelding: Gemeente Moerdijk)