Plannen bouw nieuw gezondheidscentrum in Zevenbergen krijgen concrete vorm

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw gezondheidscentrum in Zevenbergen, bracht veelal positieve resultaten. Meerdere partijen hebben belangstelling getoond en er blijkt voldoende ruimte op het terrein van voormalig basisschool Het Kompas aan de Doctor Ariënslaan om te parkeren. Manager van gezondheidscentrum Tholos, Daan Evers, gaat nu met de gemeente in gesprek over de verdere stappen om de plannen te realiseren. 

In 2018 meldde Daan Evers zich bij de gemeente met de plannen om een nieuw gezondheidscentrum in Zevenbergen te realiseren. Als locatie is het terrein aan de Doctor Ariënslaan in beeld, waar de gemeente eigenaar van is. Het conceptplan gaat uit van drie bouwlagen en een maximaal bebouwde oppervlakte van 633 m². Dat is minder dan een derde van het perceel. Met dit programma van eisen blijft er voldoende ruimte over om parkeren op het terrein mogelijk te maken.

Uit het verkennend onderzoek dat Daan deed, bleek er een grote bereidheid tot deelname aan het gezondheidscentrum te zijn, wat de mogelijkheden van de locatie binnen het huidige bestemmingsplan overschreidt. Om deze reden is er geen plaats voor alle belangstellenden. De volgende partijen gaan de vervolgfase in:

• huisartsen van het gezondheidscentrum Tholos

• huisartsenpraktijk Slort en Tan

• Benu-apotheek Zevenbergen

• verloskundigenpraktijk Doortje Uil

• logopediepraktijk van Nimwegen

• psychologenpraktijk Zevenbergen

• STAR-SHL (bloedafname en functieonderzoek)

Volgende stap
Wethouder Désirée Brummans is positief over de resultaten van het verkennend onderzoek: “Vanaf het begin hebben wij gemeend dat een nieuw gezondheidscentrum een belangrijke toevoeging is aan het voorzieningenniveau in Zevenbergen. Ik ben blij dat ook de markt positief reageert op de plannen. De initiatiefnemer kan nu verder met de volgende stap, de verdere uitwerking van zijn plannen.”

Een handschoen die initiatiefnemer Daan Evers graag oppakt. “De vele belangstelling doet mij goed. Helaas kunnen we niet alle geïnteresseerden een plek bieden. Het alternatief, een procedure tot een wijziging van het bestemmingplan, kost veel tijd. Daar kiezen we niet voor. We willen graag snel verder met de uitwerking van de plannen. Zevenbergen krijgt een gezondheidscentrum om trots op te zijn.”