Overtredingen bij fruitbedrijven geconstateerd na controle door gemeente en ministerie

Gisteren bezochten vertegenwoordigers van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeente Moerdijk, onaangekondigd drie fruitteeltteeltbedrijven in de gemeente. Zij controleerden of de bedrijven en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid.

Ook werd er gecontroleerd op brandveiligheid. Bij twee van de drie bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Het gaat om belangrijke maar relatief kleine zaken als niet gekeurde brandblussers, het ontbreken van rookmelders en een poreuze gasslang. De betreffende bedrijven krijgen de kans om zaken op korte termijn op te lossen. Binnenkort volgt een nieuwe controle.

Brandveiligheid is een van de aandachtspunten uit het uitvoeringsprogramma 2019 van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat seizoenarbeiders een fatsoenlijk en veilig onderdak hebben. Daarom wordt er regelmatig gecontroleerd, vaak ook met partners zoals in dit geval de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.