Onderscheiding voor uitmuntend onderwijs op OBS De Springplank in Fijnaart

OBS De Springplank staat voor kwaliteit van het onderwijs. Dat blijft niet alleen bij mooie woorden. OBS De Springplank mag zich, na grondig onderzoek, het predicaat Excellente School aanmeten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap prijst scholen met bijzondere kwaliteiten die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Een prestatie om trots op te zijn, omdat nog geen 2% van alle basisscholen in Nederland dit behaalt.

OBS de Springplank heeft als visie: Samen in beweging, in een rijke en vertrouwde leeromgeving, voor de optimale ontwikkeling van ieder kind. De school is de laatste jaren sterk in beweging en zet in op de ontwikkeling van de Engelse taal. Dit doet de school door vroeg vreemde taal onderwijs aan te bieden op een hoog niveau. Vanaf groep 1 is Engels geïntegreerd in het onderwijs, het wordt ondersteund door een vakdocent. “We merken dat dit onze leerlingen goed voorbereidt op de toekomst,” aldus Judith Aardema, trotse schoolleider.

Na de officiële uitreiking op 20 januari door het ministerie, wordt het tijd voor een feestje. De leerkrachten worden flink in het zonnetje gezet en met de hele school vieren we dit uitbundig. “De leerkrachten hebben er immers voor gezorgd dat de kwaliteit van ons onderwijs zo hoog is,” vertelt Judith trots.

Bent u benieuwd naar OBS de Springplank, you are more than welcome, to come and see!