Onaangekondigde controle bedrijven deelgebied Zuidrand / Molengors / Huizersdijk Zevenbergen

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de politie en de gemeente Moerdijk hebben afgelopen week ruim 40 bedrijven in deelgebied Zuidrand / Molengors / Huizersdijk in Zevenbergen onaangekondigd gecontroleerd. Tijdens deze tweedaagse actie controleerden zij op het naleven van milieu-, brandveiligheid- en bouwvoorschriften en werd er gecontroleerd of de activiteiten van de bedrijven passen binnen het bestemmingsplan. Er zijn geen grote overtredingen geconstateerd, wel een behoorlijk aantal lichte overtredingen.

De bezochte bedrijven verleenden hun medewerking en begrepen het doel van de actie. Er werden weinig illegale bouwwerken aangetroffen en slechts in enkele gevallen was er sprake van strijdigheden op grond van het geldende bestemmingsplan. Bij een enkel bedrijf was de vluchtdeur vast gelast en op diverse locaties zijn vluchtwegen belemmerd door obstakels en/of niet aangegeven. Op een aantal plaatsen bleken de keuringstermijnen van diverse brandblusmiddelen verstreken en/of waren die niet duidelijk zichtbaar opgehangen. Op meerdere adressen stonden schuren, containers en opslag binnen de gestelde vrije ruimte van de perceelgrens terwijl dat niet is toegestaan.

Geen ondermijnende activiteiten

Voor wat betreft milieuregels waren enkele vet- en olie waterafscheiders en slibvangers niet tijdig gereinigd en/of goed onderhouden. Op enkele plaatsen werd een te grote opslag van gevaarlijke (afval)stoffen aangetroffen, die in een aantal gevallen ook niet conform de milieu- eisen was opgeslagen. Er zijn geen ondermijnende activiteiten geconstateerd. De eigenaren van de bedrijven waar de overtredingen werden geconstateerd, krijgen de kans om de overtredingen te herstellen en later dit jaar volgt een hercontrole.

Efficiënt en effectief

Door dit soort controles tegelijkertijd uit te voeren, werkt de overheid efficiënt en effectief. De toezichthouders kunnen gebruikmaken van elkaars expertise en ondernemers krijgen slechts één keer een bezoek. De controle levert niet alleen een actueel inzicht op, maar werkt ook preventief. Gezamenlijk brengen partijen het belang van het naleven van wet- en regelgeving bij de bedrijven onder de aandacht.