Nieuwe inrichting Voorstraat Fijnaart

De Voorstraat in Fijnaart wordt opnieuw ingericht. De straat, maar ook de kruispunten met de Kadedijk en de Kerkring, krijgen andere bestrating. Er komt een pleintje in het midden van de straat en het openbaar groen wordt vernieuwd. Tegelijk met de herinrichting wordt ook aan het riool gewerkt om de afwatering te verbeteren.

Bomen al snel gekapt

De planning nu is dat de werkzaamheden begin mei starten en uiterlijk 1 november 2016 zijn afgerond.

De bestaande bomen in de Voorstraat worden echter in de eerste week van maart al gekapt, omdat dat moet gebeuren voor de start van het broedseizoen op 15 maart. Er komen nieuwe bomen voor in de plaats.