Minister van Justitie & Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, op bezoek in Moerdijk

Vandaag was minister Ferdinand Grapperhaus, Justitie & Veiligheid, op bezoek in de gemeente Moerdijk. Dit bezoek is gepland nadat burgemeester Jac Klijs in augustus een brief schreef aan Grapperhaus waarin hij aandacht vroeg voor het probleem met de Albanese inklimmers en de mogelijke rol van de haven in de smokkel van o.a. drugs en andere ondermijnende criminaliteit. 

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk?
Op de website van de politie staat deze uitleg bij het onderwerp ondermijnende criminaliteit:
De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen.

Het bezoek van minister Grapperhaus aan Moerdijk stond vandaag in het teken van de aanpak van die vorm van criminaliteit. De dag begon in het gemeentehuis, waarna het gezelschap het haven- en industrieterrein heeft bezocht. Begin 2019 volgt een bezoek van staatssecretaris Mark Harbers, die vreemdelingenzaken en migratie in zijn portefeuille heeft. Dat bezoek zal in het teken staan van de problematiek rondom de Albanese inklimmers.