Lintjesregen 2020

De Lintjesregen 2020 is er één voor in de boeken. Dat zijn in principe alle Lintjesregens, maar dit jaar is het wel heel apart. Gaan de burgemeester en de wethouder(s) normaliter naar de gedecoreerden toe, vandaag zijn de gedecoreerden allemaal gebeld. Mag normaliter de pers ook mee om foto’s te maken, hebben wij (gelukkig!) dankzij familieleden een foto van alle gedecoreerden mogen ontvangen. Deze vijftien inwoners van onze gemeente zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wie vandaag te horen hebben gekregen dat ze een lintje hebben mogen ontvangen en wat voor verdiensten zij hebben, leest u direct hieronder. Aan alle gedecoreerden: namens KijkopMoerdijk, van harte gefeliciteerd!

Overzicht namen en verdiensten:

Mevrouw José Buckens – Voet ( 70 jaar) uit Fijnaart
1978 – 2010 Bestuurslid (sectiebestuurslid PR en hoofdbestuurslid technische zaken) en vrijwilliger (hulpleiding diverse turngroepen, betrokken organisatie diverse activiteiten beheer wedstrijdkleding) bij Sportvereniging De Kieviten.
2010 – heden Vrijwilliger (hulpleiding bij diverse turngroepen en verlenen van diverse hand- en spandiensten bij wedstrijden en evenementen) bij Sportvereniging De Kieviten.
2018 – heden Vrijwilliger (activiteitenbegeleiding) bij Surplus Zorg, locatie woonzorgcentrum De Fendertshof.

Mevrouw Joke Frijters – van Driel (64 jaar) uit Heijningen
1978 – 2012 Vrijwilliger (mede-oprichter, hulpinstructeur, muziekinstructeur) Drumfanfare Showband Heijningen.
1978 – 2014 Bestuurslid (voorzitter sectiebestuur, secretaris en voorzitter hoofdbestuur) en vrijwilliger (leidster, instructeur jeugdturnen) Sportvereniging De Kieviten.
2014 – heden Vrijwilliger (organisatie verschillende activiteiten) Sportvereniging De Kieviten.

Mevrouw Mijntje Nijhoff – van der Giesen (79 jaar) uit Fijnaart
1987 – heden Koster en pastoraal werker Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten.
2008 – heden Vrijwilliger (catering, maaltijd en boodschappenkar) bij Woonzorgcentrum De Fendertshof van Surplus Zorg.

De heer Peter Dingenouts (68 jaar) uit Standdaarbuiten
1975 – 1985 Bestuurslid (secretaris) bibliotheek Standdaarbuiten
1982 – 1988 Bestuurslid (penningmeester) Stichting Muziekschool en creatief centrum Oudenbosch
1988 – 1995 Bestuurslid(voorzitter) St. Antoniusschool Standdaarbuiten
1993 – heden Mantelzorger familie
2002 – heden Vrijwilliger (gastheer) Botanische tuin Arboretum, Oudenbosch
2005 – heden Bestuurslid (algemeen) en vrijwilliger (contact gemeente en hand- en spandiensten) bij Stichting Filmpromotie Halderberge/filmtheater Fanfare
2012 – 2019 Lid Cliëntenraad Franciscus ziekenhuis Roosendaal/Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom
2015 – heden Bestuurslid (secretaris) Heemkundekring ’t Sandt daer Buyten

De heer Gerard Frijters (70 jaar) uit Standdaarbuiten
1974 – heden Medeoprichter en wedstrijdleider bij biljartvereniging De Splitsing.
1979 – heden Bestuurslid (secretaris, penningmeester en voorzitter) wijkvereniging Oudendijk – Kreekdijk.
1989 – heden Verkeersregelaar bij jaarlijkse evenementen in Standdaarbuiten.
2016 – heden Vrijwilliger (toezichthouder) bij buurtpreventie kern Standdaarbuiten.

De heer Arie Sonneveld (75 jaar) uit Heijningen
1978 – heden Bestuurslid (penningmeester) Drumfanfare Showband Heijningen.
1991 – 2011 Vrijwilliger (actief lid, lid raad van elf en prins) van carnavalsvereniging De Kleibatsers.

Mevrouw Alice Koomans – van der Gijp (65 jaar) uit Willemstad
1975 – 2013 Vrijwilliger (geven van turn- en gymles, organiseren van activiteiten en wedstrijden) bij sportvereniging De Kieviten.
1992 – heden Vrijwilliger voor ouderen (koken, organiseren van activiteiten en hand- en spandiensten) bij ouderensteunpunt De Veste.
2012 – heden Vrijwilliger (organiseren van activiteiten) bij Stichting Seniorenraad Willemstad en de werkgroep Willemstad Actief Samen (WAS).

De heer Leo Driesprong (74 jaar) uit Willemstad
1975 – 2000 Lid vrijwillige brandweer Willemstad.
1977 – 1987 Diaken bij de Protestantse Gemeente Willemstad.
1992 – heden Bestuurslid (algemeen en penningmeester) bij Schietvereniging Prins Maurits.
2008 – heden Vrijwilliger (chauffeur) bij Buurtbus Heijningen.
2011 Bouwopzichter bij verbouwing voormalige gereformeerde kerk Willemstad tot ontmoetingsruimte.
2012 – 2016 Ouderling-kerkrentmeester Protestantse Gemeente Willemstad.
2016 – heden Ondersteuner kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Willemstad.

Mevrouw Ingrid Joosen – Straasheijm (46 jaar) uit Moerdijk
1995 – 2018 Vrijwilliger (leidster kindernevendienst) bij de Protestantse Kerk Moerdijk.
2002 – heden Vrijwilliger (administrateur/boekhouder diaconie) bij de Protestantse Kerk Moerdijk.
2005 – heden Vrijwilliger (lid ouderraad, organiseren activiteiten, overblijfmoeder en coördinator overblijf)
2007 – heden Vrijwilliger (lid werkgroep activiteiten, lid DB) bij Stichting Kultureel Werk De Klavers te Moerdijk.

Mevrouw Gijsje de Visser – Dubbelman (82 jaar) uit Moerdijk
1970 – 2019 Vrijwilliger (organiseren activiteiten) bij KBO afdeling Moerdijk
1999 – 2019 Bestuurslid (penningmeester) Stichting Seniorenraad Moerdijk
2002 – 2019 Vrijwilliger (hulp bij openen, inrichten ruimte en verzorgen catering) bij multifunctioneel centrum De Ankerkuil.

De heer Jan de Visser (55 jaar) uit Moerdijk
1986 – 2006 Bestuurslid (penningmeester) en vrijwilliger (lid activiteitencomité, leider/trainer jeugd en verrichten van bardiensten) bij voetbalvereniging TPO Moerdijk
2002 – heden Bestuurslid (penningmeester) en vrijwilliger (bardiensten, opruim- en sjouwwerk) bij Stichting Gemeenschapshuis Moerdijk.
2003 – heden Vrijwilliger (wedstrijdleider en teamcaptain) Dartteam Moerdijk.
2015 – heden Vrijwilliger (opsteller rooster en toezichthouder) bij Buurtpreventie kern Moerdijk.

Mevrouw Elly Verwater – Gabriëls (67 jaar) uit Noordhoek
1972 – 1983 Bestuurslid (penningmeester) Oranjecomité Noordhoek
1975 – heden Bestuurslid (secretaris, EHBO lesgeven op de basisschool, coördinator hartreanimatie) EHBO Vereniging Noordhoek.
1996 – heden Vrijwilliger (aanspreekpunt interieurverzorging, verantwoordelijk voor onderhoud EHBO koffer en AED) bij Tennisvereniging De Hoop.
2010 – heden Vrijwilliger (gastvrouw, administratie, verslaglegging) bij Dorpen Dijkenrit voor oldtimers.
2013 – heden Vrijwilliger (organisatie activiteiten) bij Stichting Kerkgebouw Noordhoek.

Mevrouw Trudie Kooij – Blaak (64 jaar) uit Zevenbergschen Hoek
1994 – heden Vrijwilliger (overblijfmoeder, en hulp bij activiteiten, vanaf 2002 overblijf coördinator) bij basisschool De Hoeksteen.
1998 – heden Collectant en wijkhoofd KWF
1999 – heden Collectant en wijkhoofd Hartstichting
2000 – 2012 Collectant Jantje Beton
2002 – heden Vrijwilliger (hulp bij knutselclub voor kinderen, kindervakantiewerk, knutseldagen en dagjes uit) bij Stichting Kultureel Werk Zevenbergschen Hoek.
2009 – 2018 Collectant Diabetesfonds.
2009 – heden Vrijwilliger (bij alle jaarlijkse activiteiten) van Centraal Comité Zevenbergschen Hoek.
2015 – heden Collectant en wijkhoofd Dierenbescherming

De heer Henk Hendrikx (67jaar) uit Zevenbergen
1982 – heden Oprichter, bestuurslid (voorzitter, lid DB) bij Stichting Stoffer en Blik (dit betreft het ontwikkelen van theaterproducties en het faciliteren van theater). Verder actief bij productie en schrijven van de scripts; Productie en regie voorstelling 700 jaar Zevenbergen. Vanaf Theater De Schuur (1999): Actief bij schoonmaak, horeca, bardiensten, verhuur, en inrichting theater voor feesten en voorstellingen. Stichtingsraad algemeen bestuur; Secretaris dagelijks bestuur; Voor theatergroep IMPRO regie- en productieteam en schrijven van de voorstellingen. Bedenken van nieuwe theaterformats in nauw overleg en samenwerking met externe organisaties zoals Fort Sabina, Kunstmanifestatie West-Brabant en Belevend Erfgoed.
1989 – heden Vrijwilliger (prins Carnaval, organisatie carnavalsfeest basisscholen, schrijven en regisseren voorstelling tgv carnaval, medewerker scholenproject) bij Stichting Carnaval Zevenbergen.
2016 – 2019 Vrijwilliger (lid denktank) Pitch Moerdijk (organisatie die bekijkt hoe gemeente Moerdijk aantrekkelijker kan worden gemaakt voor het toerisme).

Mevrouw Wil Leter – Orth (72 jaar) uit Zevenbergen
1990 – heden Vrijwilliger (ondersteuning activiteitenbegeleiding, catering en maaltijd, gesprekken met de inwoners, ondersteuning van speciale thema-avonden en extra ondersteuning in het weekend) bij verzorgings- en verpleeghuis De Zeven Schakels.