Lezing Heemkundekring De Willemstad over De Zuiderwaterlinie

Morgenavond, dinsdag 22 oktober 2019, geeft erfgoeddeskundige Jos Cuijpers voor de Heemkundekring De Willemstad een lezing over De Zuiderwaterlinie. Hij zal zijn verhaal over de waterlinie en de cultuurhistorische en toeristische waarde ervan toelichten. 

Jos Cuijpers is onderzoeker en adviseur op het gebied van erfgoed en ruimtelijke ordening. Hij schrijft artikelen over historische zaken, geeft lezingen voor heemkundekringen en adviseert particulieren, gemeenten en instellingen over erfgoed. Hij is auteur van de Erfgoedvisie van de Zuiderwaterlinie (2019). 

Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit blijkt wel uit de vele waterlinies die ons land kent. Het was indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte. Het werd een ketting van 160 kilometer lang vanaf Bergen op Zoom tot Grave. De Zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie maar markeerde ook altijd een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek. Een gedeelte van die linie is de Stelling van Willemstad, een systeem van forten met Willemstad als centrale vesting. Wat betekende die positie voor de plaatselijke bevolking? Wanneer werd de Zuiderwaterlinie opgeheven en waarom bleef hij zo lang geheim? 

Deze vragen worden beantwoord tijdens de lezing van Jos Cuijpers. De lezing is gratis en toegankelijk voor iedereen. Deze vindt plaats in Buurthuis Irene, Grimhoek 15 in Willemstad, waar de deuren openen om 19.30 uur en de lezing start om 20.00 uur.