Krotjesnacht in Zevenbergen voor Hart voor Haïti

Meer dan 20 jongeren uit Zevenbergen slapen in de nacht van vrijdag 13 september op zaterdag 14 september in een kartonnen krot op het terrein van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat doen zij niet zomaar: ze hopen daarmee een mooi sponsorbedrag op te halen voor Stichting Hart voor Haïti. Deze hulporganisatie zet zich in voor de allerarmste kinderen op Haïti. In kinderdorp Bon Repos krijgen zij een veilig thuis en kans op een betere toekomst.

De actie Krotjesnacht is een gezamenlijk initiatief van vier kerken: de Rooms-Katholieke Kerk, de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit Zevenbergen. De jongeren, in de leeftijd van 11 tot en met 18 jaar, komen uit deze vier kerken. Op vrijdagavond bouwen ze hun eigen krot van karton. Ze doen samen enkele spellen en krijgen een presentatie over het goede doel van Johan Smoorenburg (de oprichter van Hart voor Haïti). Daarna brengen ze de nacht door in hun zelfgemaakte krot.

Waarom deze leuke en bijzondere actie?
De actie is bedoeld om jongeren bewust te maken van de nood elders in de wereld. Ook ervaren ze hoe het is om met leeftijdsgenoten uit andere kerken samen zich in te zetten voor een goed doel. De jongeren uit Zevenbergen zoeken sponsors onder familie, vrienden en kennissen. Mocht u deze actie willen ondersteunen, dan kan dat. U kunt een bedrag overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie van de Hervormde Gemeente Zevenbergen onder vermelding van ‘actie Krotjesnacht’: NL96 RABO 0373 7105 18.

Wilt u een kijkje komen nemen in de ‘krottenwijk’? Dat is mogelijk. U bent welkom op vrijdagavond achter de Rooms-Katholieke Kerk vanaf 19.30 uur.


*Tekst: Pauline, kerkelijk werker Hervormde Gemeente Zevenbergen
*Foto: KijkopMoerdijk.nl, Krotjesnacht 2018