Koninklijke onderscheiding voor Els Meeuwisse-Brouwers uit Heijningen

Zojuist heeft Els Meeuwisse-Brouwers uit Heijningen een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Els is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, o.a. vanwege haar verdiensten als wijkverpleegkundige / wijkzuster, bestuurslid van de Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen en het zijn van coach/begeleider van de verzorgenden en verpleegkundigen bij Surplus. Els mocht de onderscheiding in woonzorgcentrum De 7 Schakels in Zevenbergen opgespeld krijgen van burgemeester Jac Klijs, na haar presentatie over 40 jaar wijkzuster en haar afscheidsreceptie als wijkzuster bij Surplus Thuiszorg. KijkopMoerdijk feliciteert Els van harte met het ontvangen van deze onderscheiding!

Verdiensten van mevrouw Els Meeuwisse – Brouwers uit Heijningen

Betrokkene kent een langdurige carrière in de zorg. Zij fungeerde veertig jaar lang in haar publieke rol als wijkverpleegkundige/wijkzuster. In eerste instantie voor de plaatselijke Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen, welke later is gefuseerd tot de Kruisvereniging vanuit het Groene en Wit Gele Kruis. Hieruit vloeide Thuiszorg West-Brabant (TWB) voort. Voor collega’s was zij de vraagbaak en vele huidige medewerkers van TWB zijn onder haar vleugels opgegroeid tot een volwassen verzorgende of verpleegkundige binnen de thuiszorg. Buiten haar werkuren om ging zij op bezoek bij patiënten, om zodoende de gezondheid van hen in de gaten te blijven houden.

Vanaf 2010 stapte zij over naar Surplus Zorg binnen de Kruisvereniging West-Brabant. Deze organisatie initieerde destijds het project ‘de wijkzuster terug’, waaraan betrokkene vorm en inhoud wist te geven. De Kruisvereniging was dit project begonnen omdat de zorg zich aan de hand van de marktwerking zo ontwikkeld had dat het systeem de leefwereldbenadering overheerste. Zij beheerste de gave om alles wat een goede wijkzuster in zich moet hebben, te vertalen naar de ‘nieuwe’ tijd van nu en een voorbeeld te zijn voor al haar collegae binnen de organisatie.

Betrokkene nam een pioniersrol op zich en is een rolmodel geweest voor de omslag van de wijkzorg en de maatschappelijke positie van de kruisvereniging en de thuiszorg. Thans zijn er 74 Wijkzusters werkzaam volgens het Keurmerk Kruiswerk waaraan betrokkene een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Met dit rolmodel is zij landelijk bekend geworden door de in ontvangst name van de ZonMw-parel door Surplus Zorg, als een van de beste voorbeelden van de 96 Zichtbare Schakelprojecten die in Nederland in gang zijn gezet om de zorg aan de basis te verbeteren. Dhr. drs. Vincent Overmeer, regiomanager van Surplus Zorg, stelt dat “betrokkene in ons werkgebied er voor gezorgd heeft dat ‘de wijkzuster’ weer terug is”. Door de kracht van het alledaagse en de zorg te verlenen vanuit de leefwereld van haar cliënten, zijn cliënten sterker, meer tevreden en zelfstandiger geworden. Tevens blijkt dat deze aanpak ook veel geld bespaart, waardoor ook andere zorgaanbieders deze wijze van werken door de wijkzuster zagen als de beste vorm van zorgverlening aan burgers.

Vanaf februari 2019 is betrokkene coach/begeleider van de verzorgenden en verpleegkundigen bij Surplus Zorg. Zij ondersteunt de nieuwe medewerkers om thuis te geraken in het beroep van wijkzuster.

Daarnaast ontplooide/ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten gerelateerd aan de hoofdfunctie (van 1979 tot heden):

Bestuurslid van de Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen. Betrokkene ondersteunt de overige bestuursleden met advies, kennis en ervaring rondom het thema zorg en welzijn in de thuiszorg. Onlangs nog heeft zij haar kennis ingezet om het project ‘Samen leren in de wijk’ te helpen ontwikkelen. Dit is een nieuwe manier van het opleiden van personeel op niveau 2,3 en 4 in de zorg. Tevens neemt zij deel aan de jaarmarkten waar zij de kruisvereniging onder de aandacht brengt. Daarnaast geeft zij voorlichtingsavonden en is zij ook buiten haar functie als wijkverpleegkundige altijd aanspreekbaar voor iedereen.

Beelden bij dit artikel