KijkopMoerdijk licht uit: Sportvereniging Het Rooie Paerd

Vandaag lichten we een vereniging uit van een heel ander kaliber: Sportvereniging Het Rooie Paerd. Het Rooie Paerd is opgericht als reddingsbrigade en zwemvereniging, maar is inmiddels uitgebreid met een duikvereniging en mindervalidevereniging. In principe kun je dus zeggen dat Het Rooie Paerd vier verenigingen in één is.

Het Rooie Paerd dankt zijn naam aan een geschiedenisverhaal over de haven van Noordschans. In de jaren 20 van de vorige eeuw werd er een lichtbaken geplaatst voor de scheepvaart. Dit baken bestond uit een vuurtoren met daarachter een grote tank voor de opslag van gasolie. De contouren van deze combinatie, zagen eruit als een groot paard. Zowel de toren als de gasolietank waren in de rode menie gezet, om deze tegen roest te beschermen. Door deze kleur en het silhouet, kreeg het baken de bijnaam 'Het Rooie Paerd'. Het baken heeft menig schip behoed voor het vastvaren in ondiep water en menig schippers behoed van verdrinking. 

Sportvereniging Het Rooie Paerd heeft deze naam aangenomen toen in 1976 een reddingsbrigade werd opgericht. Inmiddels heeft de sportvereniging vier 'afdelingen', waarbij zowel kinderen als volwassenen les wordt gegeven. De Reddingsbrigade leidt kinderen op tot het zichzelf kunnen redden, maar ook anderen kunnen redden en leidt volwassenen op om ingezet te worden tijdens rampsituaties. 

De Zwemvereniging Het Rooie Paerd geeft zwemtrainingen voor volwassenen. Dit kan zijn om de conditie op peil te houden door banen te zwemmen, maar ook een échte conditietraining om de conditie te verbeteren. De Duikvereniging Het Rooie Paerd traint in het zwembad op conditie en op duiktechnieken. In het weekend worden verenigingsduiken georganiseerd in buitenwater, vooral in Zeeland.

De Mindervalidevereniging Het Rooie Paerd is een vereniging die is opgericht om mensen met een beperking te laten genieten van de beweging in het water. Een deel van de leden wordt begeleidt door een instructeur en zwemt banen om de conditie te verbeteren. Een deel van de leden speelt in het water van het recreatiebad. Alle leden worden begeleid door een vrijwilliger.

Wilt u meer informatie over Sportvereniging Het Rooie Paerd, zoals contactgegevens, trainingstijden en een link naar de website, kijkt u dan op de profielpagina op KijkopMoerdijk, door op deze directe link te klikken: https://kijkopmoerdijk.nl/organisatie/sportvereniging-het-rooie-paerd.html

*Wilt u uw bedrijf, vereniging of stichting ook een lokaal platform bieden en de aandacht geven die het verdient? Neem dan contact met ons op via info@kijkopmoerdijk.nl!