Is dit bord wel zo vreemd?

Het verkeersbord met een paard en ruiter bestaat in België nog wel maar in Nederland niet meer. De betekenis ervan luidt: Gesloten voor ruiters en vee. In Nederland is dat ondergebracht in het verbodsbord voor tractors want daarvan luidt de officiële betekenis: Gesloten voor ruiters en vee en wagens of motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km per uur.

De borden langs de N285 houden behalve dit verbod, ook een verbod in voor fietsers en bromfietsers. Als je die dus niet op de weg wilt hebben net als ruiters en vee maar tractors wél, is in Nederland de enige optie om deze borden te plaatsen mét het uitzonderingsbord daaronder.

Kortom, de vele suggestieve foto's op sociale media over deze vreemde borden en over de misschien in de war zijnde verantwoordelijke wegbeheerder, zijn onterecht.

Beelden bij dit artikel