Inwoners opgeroepen om mening te geven over energietransitie

De gemeente Moerdijk roept haar inwoners op om hun mening te geven over de energietransitie in de gemeente en in de regio. Voor de overgang van fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) naar hernieuwbare energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie), moet er de komende jaren veel gebeuren en daarom wil de gemeente zoveel mogelijk haar inwoners betrekken en raadplegen over dit onderwerp. Zij zetten deze week een enquête uit via het burgerpanel, waarvoor u zich kunt aanmelden tot uiterlijk 6 september a.s.

Aanmelden kan via http://www.moerdijkspreekt.nl. Begin oktober presenteert de gemeente Moerdijk de resultaten van het onderzoek.