Informatieavond windturbines Moerdijk

Het bedrijf Nuon wil maximaal acht windturbines met bijbehorende voorzieningen plaatsen op het oostelijke deel van Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het energiebedrijf geeft hierover dinsdag 1 maart van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond in de Niervaert in Klundert.

Eerste studies gereed

Het college van burgemeester en wethouders gaf begin juli 2015 Nuon toestemming om de haalbaarheid van een windmolenpark aan de westzijde van Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk te mogen onderzoeken. Inmiddels zijn eerste studies van de (concept) milieueffectrapportage gereed. Ook zijn er visualisaties beschikbaar van het windpark vanaf verschillende locaties in de gemeente.

Ambitie gemeente, havenschap en Nuon

Door het Havenschap Moerdijk, de gemeente en Nuon zoeken al jaren naar een geschikte plek voor meer windturbines. De gemeente Moerdijk heeft zich ten doel gesteld in 2030 30% van de totale energiebehoefte met windenergie op te wekken. Het plan van Nuon om windturbines te realiseren op het industrieterrein van Moerdijk sluit aan op de ambitie van de gemeente. Als de plannen doorgang vinden, kunnen de eerste turbines mogelijk in 2019 geplaatst worden.