Hou je vast! De gemeentebelasting komt eraan

De Belastingsamenwerking West-Brabant verstuurt dit weekend de gecombineerde belastingaanslagen van de gemeente Moerdijk. Dit zijn bijvoorbeeld onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en legesheffing….

Verruimde telefonische bereikbaarheid

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verruimt alvast de telefonische bereikbaarheid volgende week. Iedereen die vragen heeft, taxatieverslagen wil opvragen of informatie wil over de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) kan bellen.

Bereikbaarheid

Tot en met vrijdag 4 maart 2016 is de Belastingsamenwerking West-Brabant op werkdagen telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 uur – 12:00 uur en ’s middags van 13:00 uur tot 15.00. Op vrijdag kun je bellen tussen 09:00- 12:00 uur. 

Meer informatie vindt u op www.bwbrabant.nl. Op deze website kunt u ook terecht voor het indienen van een bezwaar.