Hotel Moerdijk wordt werknemershotel. Infoavond op 9 oktober

De eigenaar van hotel Port of Moerdijk wil van zijn locatie een werknemershotel maken. Maximaal 146 werknemers uit het buitenland die in de regio werken, kunnen daar voor maximaal 1 jaar wonen. De gemeente stelt voorwaarden aan de plannen, maar staat in principe positief tegenover het initiatief. Het hotel heeft nu 63 kamers. De eigenaar wil de bestaande kamers zo inrichten dat er per kamer 2 of 3 mensen kunnen wonen.

Wethouder Désirée Brummans: 'Het gaat om mensen die in de gemeente werken. Momenteel wonen zij vaak op campings, maar dit past niet in het gemeentelijk beleid. We willen deze mensen op een goede en humane manier huisvesten. Zo’n hotel op korte afstand van het werk, waar mensen kunnen wonen en hun vrije tijd kunnen besteden, voorziet in een belangrijke behoefte. Bijkomend voordeel is dat de reguliere woningen in de gemeente beschikbaar blijven voor eigen inwoners.'

Met de komst van een werknemershotel komt Moerdijk regionale afspraken na. Onder de vlag van de Regio West-Brabant is namelijk afgesproken dat de gemeenten en betrokken partijen tussen 2013 en 2020 gezamenlijk zorgen voor fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse werknemers die in de regio hun geld verdienen. Dat hield voor de gemeente Moerdijk onder meer in dat voor 420 personen nieuwe huisvesting moest komen. Als Port of Moerdijk een werknemershotel wordt voor maximaal 146 mensen, is aan die afspraak voldaan.

Om het werknemershotel te realiseren, moet worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Brummans: 'De gemeente wil hieraan meewerken onder de voorwaarden dat de werknemers korter dan 1 jaar aaneengesloten blijven, het niet om een zelfstandige woonruimte gaat en het beheer goed wordt geregeld en vastgelegd.'

Het is de bedoeling dat de werknemers zich in en rond het hotel kunnen vermaken. Daarvoor komt er een centrale woonkamer met faciliteiten en wordt de buitenruimte ingericht. Er zijn maaltijden verkrijgbaar en de schoonmaak wordt centraal geregeld. De verhuur wordt geregeld via de uitzendorganisatie waar de mensen in dienst zijn. Dit bedrijf is er samen met de eigenaar van het hotel voor verantwoordelijk dat de huisvesting in goede orde verloopt en geen overlast veroorzaakt voor de omgeving.

Volgens het bestemmingsplan mag Port of Moerdijk nog flink uitbreiden. Maar dat geldt alleen als het een 'gewoon' hotel zou blijven – dus niet als de locatie een werknemershotel wordt. De eigenaar heeft aangegeven dat hij de uitbreiding ook graag wil voor de nieuwe situatie. Voor een dergelijke uitbreiding moet een nieuw verzoek worden ingediend. Wethouder Désirée Brummans: 'Dat de gemeente meewerkt aan het omvormen van de locatie tot werknemershotel, betekent niet automatisch dat we een uitbreiding goedkeuren. Als zo’n verzoek op tafel komt, gaan we die plannen eerst zorgvuldig beoordelen.'

Op dinsdag 9 oktober houdt de eigenaar van hotel Port of Moerdijk voor alle geïnteresseerden een informatiebijeenkomst over de plannen. De bijeenkomst vindt plaats in hotel Port of Moerdijk aan de Sebastiaansweg 1 in Moerdijk en start om 19 uur.

(Afbeelding Google Streetview)