Groeiend aantal ‘minima-gezinnen’ profiteert van subsidie school-voorzieningen

Het aantal gezinnen in Moerdijk dat in 2018 een aanvraag deed voor een financiële bijdrage om activiteiten in en om school te kunnen betalen is gestegen. In 2017 waren dat 82 gezinnen, in het afgelopen jaar 2018 steeg dat aantal naar 115. Het gaat om geld uit de pot van stichting Leergeld Noord-West Brabant. Die ondersteunt – gesubsidieerd door de gemeente Moerdijk – ouders die bepaalde activiteiten of voorzieningen van hun schoolgaande kinderen niet kunnen betalen. Het totale aantal aanvragen steeg van 399 in 2017 tot 600 in 2018.

Moerdijk subsidieert sinds 2015 de activiteiten van de stichting Leergeld. Twee categorieën scholieren kunnen daarvan profiteren: kinderen (4-17 jaar) waarvan de ouders schoolspullen of leergeld niet kunnen betalen en leerlingen tussen de 15 en 21 jaar die financiële ondersteuning nodig hebben voor les-, reis- of excursiekosten en geen studiefinanciering of andere tegemoetkomingen ontvangen. Gezinnen met een besteedbaar inkomen tot en met circa 120% van het bijstandsniveau kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

“Het gaat in sommige gevallen om schrijnende situaties”, vertelt Annelieze Heijliger (vicevoorzitter stichting Leergeld). “Bijvoorbeeld een alleenstaande, ernstig zieke ouder met twee zieke kinderen. Maar ook een gezin met vijf kinderen, waarvan er vier speciaal onderwijs in Breda volgen. Wij kunnen een bijdrage leveren, zodat de kinderen toch mee kunnen doen op school en daarbuiten en daardoor gelijke kansen krijgen.

Aanvankelijk was de regeling alleen bedoeld voor de leerlingen tussen 4 en 17 jaar. Vorig jaar besloot de gemeente Moerdijk op initiatief van de PvdA fractie Moerdijk ook oudere schoolgaande kinderen (15-21 jaar) erbij te betrekken. “Dat verklaart ook deels de stijging van het aantal aanvragen”, weet wethouder Thomas Zwiers. “Maar we merken ook dat de bekendheid is gegroeid. Belangrijk, want we zetten alles op alles om armoede en de gevolgen ervan te bestrijden en te zorgen dat juist kinderen zoveel mogelijk dezelfde kansen krijgen.”

Moerdijk maakt daarom ook in 2019 geld vrij voor de stichting Leergeld: in totaal €38.500. Thomas Zwiers: “Op deze manier hoop ik dat we deze groep net dat beetje extra kunnen geven zodat ze dezelfde kansen krijgen als leeftijdsgenoten met ouders met meer financiële mogelijkheden.”


*Persbericht gemeente Moerdijk