Gemeentelijke belasting op terrassen afgeschaft

Met het afschaffen van de gebruikersvergoeding voor terrassen, voert het college de afspraken uit die in het coalitieakkoord waren opgenomen. Twintig commerciële horecabedrijven met een terras groter dan 25 m², betaalden tot eind 2018 een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente van €150 (26 – 50 m²) of €275 (vanaf 51 m²).

Door het afschaffen van deze gebruikersvergoeding loopt de gemeente jaarlijks zo'n €3750 aan inkomsten mis. Een relatief laag bedrag waar ook nog administratiekosten tegenover staan zoals het bijhouden van bestanden, facturatie, inning, bezwaarbehandeling en dergelijke.

De relatief lage netto-opbrengst weegt niet op tegen het belang van de levendigheid die terrassen in de kernen brengen. Terrassen vormen een aanvulling op het voorzieningenniveau voor bewoners en toeristen. Het college heeft daarom besloten om de gebruiksvergoeding af te schaffen.