Gemeente stelt samenscholingsverbod in bij zwembad Zevenbergen

De gemeente Moerdijk heeft een samenscholingsverbod ingesteld voor de parkeerplaats van het zwembad aan de Vaandelweg in Zevenbergen. Het verbod geldt van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020, tussen 20.00 en 06.00 uur. De maatregel is een gevolg van tevergeefse pogingen om de overlast veroorzaakt door jongeren tegen te gaan. Er is met hen gesproken, er is veelvuldig gecontroleerd, het toegangshek bij de ingang is verplaatst en er zijn verkeersdrempels geplaatst, allen dus zonder resultaat. Door een samenscholingsverbod op te leggen, is niet één persoon strafbaar, maar is direct de hele groep strafbaar en hoopt de gemeente hiermee een signaal af te geven dat het tijd is voor actie in onrustige gebieden.

Met een samenscholingsverbod is het niet toegestaan om met meer dan 3 personen bij elkaar te staan. Gebeurt dit toch, worden de personen uit elkaar gehaald en is de hele groep strafbaar. Het samenscholingsverbod wordt vaak ingesteld bij de zogenaamde 'high impact crimes'; criminaliteit die op personen een hoge impact kan hebben. In Zevenbergen hebben omwonenden aangegeven zich onveilig en geïntimideerd te voelen, is er sprake van geluidsoverlast, vernielingen, afvaldumpingen en het dealen van durgs.

Na 1 januari 2020 zal de maatregel worden geëvalueerd en wordt er gekeken of de maatregel doeltreffend is gebleken. 

*Beeld: ©Google Maps