Gemeente Moerdijk doet een boekje open over de centen

De gemeente Moerdijk heeft een begroting van ruim 110 miljoen. Inwoners vragen zich af waar dat geld naartoe gaat en waarom het gespendeerd wordt aan bepaalde onderwerpen. De gemeente Moerdijk wil daarom toelichting geven over de begroting 2020 en de belastingtarieven. Dit doen zij niet door middel van documenten, maar door een persoonlijke ontmoeting in het gemeentehuis op dinsdag 17 december 2019. 

Op die avond is iedereen vanaf 19.00 uur van harte welkom in het gemeentehuis. Wethouder Jack van Dorst en hoofd financiën Ben Cornel geven dan een financieel kijkje achter de schermen. De begroting 2020 is in november vastgesteld en in december volgen de belastingtarieven. Hoe komt de gemeente aan haar inkomsten? En waar geven we het geld aan uit? Hoe leggen we verantwoording af over de uitgaven die we doen? Een paar van de onderwerpen die aan bod komen. Natuurlijk is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen en suggesties te geven. Vragen kunnen ook vooraf worden ingediend via communicatie@moerdijk.nl.

Live-chat
Voor iedereen die 17 december verhinderd is of liever niet naar het gemeentehuis komt organiseren we in januari een live-chat. Wethouder van Dorst geeft dan direct antwoord op vragen die leven.

Meer weten?
www.moerdijk.nl/begroting-2020-2023

Programma & aanmelden

  • 19.00 – 19.30 uur: inloop
  • 19.30 – 21.00 uur: programma

Aanmelden kan via communicatie@moerdijk.nl