Gemeente en corporaties starten onderzoek ontwikkeling braakliggend terrein Steenweg Moerdijk

De verkoop van de vrije bouwkavels aan de Steenweg was een van de maatregelen van de gemeente uit het pakket dat de leefbaarheid in dorp Moerdijk moest vergroten. Omdat kopers uitbleven polste de gemeente woningcorporaties of zij een rol kunnen en willen spelen in het ontwikkelen van het gebied, juist ook nu pal ernaast het nieuwe dorpshart wordt gerealiseerd.

'Dit initiatief is een hele mooie kans voor het dorp Moerdijk en dient meer doelen', legt wethouder Désirée Brummans uit. 'Op de eerste plaats komen we tegemoet aan de lang gekoesterde wens om betaalbare woningen te bouwen. Op de tweede plaats maken we het dorpshart daarmee af en tot slot onderzoeken we ook de mogelijkheid om een nadere invulling te geven aan het kruisgebouw. Meerwaardecreatie noem ik dat.'

'Het is mooi dat er na een periode waarin de leefbaarheid van het dorp onder druk stond, weer ruimte is om na te denken over kansen en mogelijkheden', voegt Ruud van den Boom (directeur-bestuurder van Woonkwartier) eraan toe. Zijn collega Ellen van Beijsterveldt van Woonvizier: 'Belangrijk dat we samen de mogelijkheden kunnen onderzoeken om in het kader van leefbaarheid huurwoningen en voorzieningen te realiseren.'

De komende tijd brengen de partijen samen in kaart welke scenario’s er mogelijk zijn en wat de haalbaarheid daarvan is. Daarbij zowel varianten waarbij het kruisgebouw behouden blijft als ook volledige sloop en nieuwbouw. Als het haalbaar blijkt dan is de voorlopige planning om de gemeenteraad voorjaar 2020 een ontwikkelingsovereenkomst voor te leggen. Na goedkeuring en wettelijk vereiste procedures zou dan eind 2022 het echte bouwen op de kavels kunnen starten.

Foto: (gemeente Moerdijk) met van links naar rechts: Ellen van Beijsterveldt (Woonvizier), Désirée Brummans (gemeente Moerdijk) en Ruud van den Boom (Woonkwartier).

Foto: luchtfoto plangebied.

Beelden bij dit artikel