En dat is 48…

Gisteren werd de 48e AED in onze gemeente officieel gepresenteerd en aangeboden. Om de gemeente 'dekkend' te krijgen zijn er nog 23 nodig. Die zullen nog dit jaar worden geplaatst. Dankzij een impuls van het Havenbedrijf Moerdijk kan niet alleen de aanschaf worden bekostigd, maar ook cursussen hoe om te gaan met een AED. Directeur van het Havenbedrijf Ferdinand van den Oever en wethouder Eef Schoneveld waren gisteren aanwezig bij de presentatie van de 48e AED die een plaats heeft gekregen bij jeu-de-boulesvereniging Groene Ster in Zevenbergen.

Wethouder Eef Schoneveld zag de bui al hangen, nóg 23 presentaties van een AED bijwonen. Hij werd al snel gerustgesteld want deze presentatie was een bijzondere waarbij hij niet mocht ontbreken. In onze gemeente hangen op dit moment 48 AED's maar er zijn nog witte vlekken op de kaart. Om een dekkend netwerk te realiseren zijn er nog 23 nodig.

Om de kosten daarvan te dekken, vond de gemeente in het Havenschap Moerdijk een welkome partner. Directeur Ferdinand van den Oever legde uit: 'Onze buren hebben lusten en lasten van ons Havenbedrijf. Lusten omdat we veel werkgelegenheid bieden, maar soms ook lasten van stank of herrie. Daarom hebben we een aantal jaren geleden een Vitaliteitsregeling in het leven geroepen. Daarin steken we elk jaar 5% van het bedrijfsresultaat en zetten we in voor projecten die de Moerdijkse samenleving ten goede komen. Deze AED's zijn belangrijk en daarom is er €47.000 uitgetrokken om die te bekostigen.'

De leden van de jeu-de-boulesvereniging Groene Ster in Zevenbergen, waren blij verrast met de nieuwe AED. De vorige was namelijk al meer dan 10 jaar oud en eigenlijk afgekeurd. Henk Goverde onthulde samen met erelid Ed Brouwer het in sommige gevallen levensreddende apparaat. De AED hangt aan de buitenkant van het jeu-de-boulesterrein zodat ook omliggende verenigingen en/of bewoners er bij calamiteiten gebruik van kunnen maken.

Uiteraard kan dat alleen door personen die de cursus gevolgd hebben over hoe de AED te bedienen. Ook deze cursussen worden bekostigd uit de Vitaliteitsregeling van het Havenschap Moerdijk. Inmiddels zijn er al diverse leden van jeu-de-boulesvereniging Groene Ster die de cursus gevolgd hebben. Mooi…

Beelden bij dit artikel