Dodenherdenking Klundert

Gemeenteraadslid Bert Schreuders haalde in zijn woordje de door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib geschreven thematekst over Dodenherdenking 2019 aan. Dat thema, In vrijheid kiezen, werd gekozen omdat we dit jaar een eeuw algemeen kiesrecht kennen in Nederland. Verder haalde Schreuders ook het boek Westhoek in nood aan.

Er zijn in Klundert vergeleken met andere dorpen relatief weinig oorlogsslachtoffers gevallen óf er is minder over bekend. Daarom noemde hij doorgeven van geschiedenis belangrijk. Na hem legden twee veteranen een krans gevolgd door de beide dominees van Klundert, het 4/5 mei comité en door Tess den Hoed die namens alle kinderen in Klundert ook een kort gedicht voordroeg.

Beelden bij dit artikel