Dinsdag 1 oktober inloopavond onderhoud N285

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Moerdijk en Drimmelen organiseren op dinsdag 1 oktober a.s. een inloopavond over het grote onderhoud aan de N285. Het onderhoud is nodig om de weg die loopt van Klundert, via Zevenbergen naar Breda veilig en goed bereikbaar te houden.

Ter voorbereiding daarop wordt nu een planstudie uitgevoerd. De inloopavond is bedoeld om betrokkenen en belangstellenden te informeren over het proces van de planstudie. Het doel van deze planstudie is om, samen met de omgeving, een voorkeursalternatief te ontwikkelen waarmee de weg voor de komende 10 jaar goed en verkeersveilig is. Het onderzoek moet samen met een klankbordgroep worden uitgevoerd. Hiervoor zijn de provincie en de gemeenten op zoek naar personen die de omgeving kunnen en willen vertegenwoordigen. De provincie stelt medio juni 2020 de planstudie vast. Ze hecht er belang aan dat het gekozen voorkeursalternatief op draagvlak kan rekenen uit de omgeving. Begin 2022 verwacht de Provincie te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

U bent dinsdag 1 oktober a.s. welkom aan de Schansdijk 3 in Zevenbergen tussen 19.30 en 21.00 uur. U kunt op ieder moment binnenlopen.

*Beeld: ©Google Maps