Digitaal met wethouder Van Dorst in gesprek over lokale belastingen

Eind februari valt de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen weer op de mat of in uw berichtenbox van de overheid. Een mooi moment om met inwoners in gesprek te gaan over gemeentelijke financiën. Dit keer kruipt wethouder Jack van Dorst achter zijn pc om vragen te beantwoorden. De gemeente Moerdijk heeft een begroting van ruim 110 miljoen, dat is veel geld. Veel mensen hebben er ook een mening over. We geven te veel geld uit aan onderwerp X of juist te weinig aan onderwerp Y. In december deed de gemeente ‘een boekje open over de centen’ tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis.

Online in gesprek

Omdat niet iedereen naar het gemeentehuis kan of wil komen, gaat wethouder Van Dorst nu online in gesprek met inwoners. ‘De jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke – en waterschapsbelastingen leek me een goed moment. Ik merk namelijk dat inwoners hierover vaak vragen hebben. Zo is het bijvoorbeeld een hardnekkig misverstand dat de gemeente winst maakt op de afvalstoffenheffing. Hierover en over andere zaken ga ik graag het gesprek aan’, aldus Jack van Dorst.

Facebook 3 maart, 19.00 – 20.30 uur

Op 3 maart zit wethouder Van Dorst tussen 19.00 en 20.30 uur achter zijn pc om vragen te beantwoorden via de Facebookpagina van de gemeente Moerdijk. Het indienen van vragen is al eerder mogelijk, houd de Facebookpagina en website van de gemeente in de gaten!