Denk mee over de locatie nieuw multifunctioneel gebouw in Willemstad

Op dinsdag 11 juni aanstaande is er een inloopbijeenkomst in Buurthuis Irene waar het conceptlocatiestudie voor een nieuw multifunctioneel gebouw in Willemstad wordt gepresenteerd. Dat gebouw moet onderdak gaan bieden aan beide basisscholen, de kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang, (een deel van) het gemeenschapshuis, de gymzaal en het CJG. U bent welkom voor informatie en om gedachten te wisselen tussen 19.30 en 21.00 uur.

Samen met Stichting De Waarden, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, stichting buurthuis Irene en Kibeo is de gemeente gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden tot het creëren van een toekomstbestendig maatschappelijk voorzieningenniveau in Willemstad. Begin dit jaar is meerdere malen met inwoners en belanghebbenden gesproken over de toekomst van het onderwijs in Willemstad. Daarbij kwamen ook mogelijke locaties voor de nieuwe accommodatie aan bod. Op 26 maart gaven de aanwezigen de voorkeur aan het voetbalcomplex als nieuwe locatie. De locatiestudie is in grote lijnen gereed. Twee varianten op de locatie voetbalvelden zijn uitgewerkt. De gemeente wil graag weten hoe de inwoners en (toekomstige) gebruikers van de multifunctionele accommodatie erover denken.