Danny Dingemans benoemd tot wethouder in Moerdijk

Danny Dingemans (41) is benoemd tot wethouder in Moerdijk en volgt daarmee per 1 februari 2020 Thomas Zwiers op. Zwiers heeft aangegeven, mede doordat het wethouderschap moeilijk te combineren is met zijn jonge gezin en doordat hij een kans op een nieuwe uitdaging kreeg, te willen stoppen als wethouder. Gisteren heeft de gemeenteraad unaniem Dingemans benoemd tot nieuwe wethouder. 

Hij kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan met de portefeuille van zijn voorganger Zwiers: economie, werk & inkomen, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en mobiliteit. "Belangrijke thema’s waarmee we volop kunnen inzetten op het versterken van de economische kansen. Op grote schaal als het gaat over de economische motor die gemeente Moerdijk voor de regio is. Op middelgrote schaal door de economische structuren in de woonplaatsen te ondersteunen en te bouwen aan vitale centra. Op de schaal van het individu door mensen die het financieel zwaar hebben te ondersteunen en te helpen om volwaardig mee te kunnen doen. Samen met de coalitiepartners ga ik mij inzetten om de doelen van het ambitieuze coalitieakkoord te realiseren", zo valt te lezen in het persbericht van de gemeente Moerdijk. 

Ook de nevenfuncties van Zwiers worden overgenomen door Dingemans. Zo gaat hij de gemeente vertegenwoordigen als aandeelhouder van het Havenbedrijf Moerdijk en wordt hij lid van het bestuur van Werkplein Hart van West Brabant. Ook neemt hij zitting in het bestuur van het Werkvoorzieningsschap West-Brabant.

Danny is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Noordhoek. Naast zijn baan als docent sociale wetenschappen, waar hij naast het wethouderschap één dagdeel per week college zal blijven geven aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, is hij als vrijwilliger verbonden aan Scouting Nederland.