Collegevoorstel: € 120.000 voor proef wekelijks ophalen GFT in zomermaanden

Uit de afvalevaluatie gaf 77% van de Moerdijkers aan dat zij het noodzakelijk vinden om in de zomer het GFT-afval wekelijks op te halen, wegens stankoverlast en ongedierte. In een collegevoorstel waarover de gemeenteraad in april beslist, wordt een proef geopperd om in de maanden juni, juli en augustus de GFT-wagen iedere week door de straten te laten rijden. Kosten van de proef bedragen zo'n € 120.000, iets wat dit jaar uit de algemene middelen zou moeten komen. Mocht de proef succesvol blijken en wordt de service in 2020 voortgezet, zullen de kosten hiervan worden verrekend in de afvalstoffenheffing. 

Die afvalstoffenheffing gaat volgend jaar naar verwachting sowieso omhoog, onder meer door de landelijke trend dat de kosten van afvalinzameling en -verwerking aanzienlijk stijgen. Volgens de huidige inzichten zal een meerpersoonshuishouden ongeveer € 35,00 méér gaan betalen op jaarbasis per 2020. Wordt de wekelijkse zomerinzameling ingevoerd, dan wordt dat € 45,00 méér.