College wil maximaal 25 woningen op voormalig voetbalveld Zevenbergschen Hoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsvoorstel ingediend over het voormalige voetbalveld aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek. Als de raad akkoord gaat met het voorstel, komen er minimaal 10 en maximaal 25 nieuwbouwwoningen, die duurzaam en levensloopbestendig zijn en in het bezit van het politiekeurmerk veilig wonen. Het zou dan gaan om vrijstaande, half vrijstaande en aaneen gebouwde woningen en patiowoningen.

Als de raad akkoord gaat, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en de bestemmingsplanprocedure opgestart. Naar verwachting kan in de loop van 2021 gestart worden met de bouw. Tot aan de uitvoering van de herontwikkeling is het voetbalveld in gebruik als speelveld voor de jeugd, zoals de gemeenteraad besloot via de Jeugdmotie.