College besluit: Stichting d’Engelenburgh krijgt jaarlijks 3000 euro subsidie

In het collegebesluit van dinsdag 19 maart jl. is opgenomen dat aan Stichting d'Engelenburgh jaarlijks 3000 euro budgetsubsidie wordt verleend voor het uitvoeren van het culturele programma. Stichting d’Engelenburgh organiseert jaarlijks een divers aanbod aan culturele activiteiten op het terrein van muziek, literatuur of kunst, concerten van de Young Piano Masters Society, een maandelijks open podium en deelname aan het Open Monumentenweekend. Allemaal vanuit het monumentale pand d’Engelenburgh in Fijnaart. Deze bijzondere combinatie geeft een waardevolle culturele aanvulling voor de hele gemeente Moerdijk en wordt door het college gewaardeerd met de subsidie. Ieder jaar wordt samen met de stichting geëvalueerd en gekeken naar het aanbod voor het volgende jaar.