Centrum Zevenbergschen Hoek gaat letterlijk op slot tijdens ochtendspits

Om het sluipverkeer in het centrum van Zevenbergschen Hoek tegen te gaan, is het al enige tijd verboden voor doorgaand verkeer om tussen 06.00 en 09.00 uur door het dorp te rijden. De gemeente merkt echter dat veel automobilisten de verkeersborden negeren en er zijn de afgelopen maand circa 280 bekeuringen uitgedeeld. Vanwege filevorming op de A16 en de A59 loopt het sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek regelmatig de spuigaten uit en ontstaan er problemen met de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp. De gemeente neemt nu rigoureuzere maatregelen: het centrum van Zevenbergschen Hoek gaat letterlijk op slot.

Vanaf maandag 9 december 2019 zal de gemeente hekken plaatsen en verkeersregelaars en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) inzetten tussen 06.00 en 09.00 uur. Daarnaast zal er worden blijven gecontroleerd op sluipverkeer. De verkeersregelaars en buitengewoon opsporingsambtenaren staan de komende tijd aan de uiteinden van de Hoofdstraat bij de diverse toegangswegen bij Zevenbergschen Hoek, onder andere bij de entree van Zevenbergschen Hoek en ter hoogte van de Bloemendaalse Zeedijk.

De gemeente begrijpt dat deze tijdelijke maatregel geen oplossing is voor het echte probleem en blijft aandacht vragen bij het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat voor het fileprobleem op de snelwegen A16 en A59. Door het afsluiten van het centrum tijdens de ochtendspits kan er een mogelijke verplaatsing ontstaan van het sluipverkeer richting het buitengebied (Achterdijk en Lapdijk) van Zevenbergschen Hoek. De situatie aldaar houdt de gemeente ook in de gaten en waar nodig zal er daar worden gehandhaafd wat betreft onveilige situaties en snelheid. 

Deze maatregel blijft de komende tijd van kracht en de gemeente houdt bij hoe de verkeerssituatie zich ontwikkelt. De winkels in het centrum tijdens de spits zijn gewoon bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Gekoppeld aan een streng handhavingsprogramma (boetes van € 99,00) wil de gemeente sluipverkeer door het dorp op korte termijn ontmoedigen. Verkeer met een gerichte bestemming in de spits kan en mag wel het dorp in. Het is dus gewoon mogelijk om een boodschap te doen bij de winkels of kinderen naar school te brengen.