Burgemeester Klijs legt ambt neer in 2021

Burgemeester Jac Klijs heeft bekend gemaakt dat hij per 1 juni 2021 zijn ambt neerlegt. Klijs is dan 15 jaar burgemeester, waarvan 10 jaar in Moerdijk. Hoewel zijn termijn nog loopt tot 2023, heeft hij toch besloten zijn functie eerder te beëindigen.

“In 2021 ben ik 15 jaar burgemeester waarvan 10 jaar in Moerdijk. Ik geniet nog dagelijks van het ambt van burgemeester. In Moerdijk is het nooit saai. Toch komt er een moment waarop je jezelf de vraag stelt: ‘Hoe lang blijf ik nog op deze stoel zitten? De zomer van 2021 lijkt mij een goed moment om mijn werkzaamheden over te dragen. Het college is goed op elkaar ingespeeld. En we zitten dan nog bijna een jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Mijn opvolger heeft zo alle tijd om samen met het college het verkiezingsjaar in te gaan”, aldus Klijs. Hij is niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. “Ik heb nog niets concreets voor ogen maar er komt ongetwijfeld iets op mijn pad.”