Brandweerposten gemeente Moerdijk luiden noodklok; dringend brandweervrijwilligers nodig

Het lijkt zo vanzelfsprekend; er is brand, je belt het alarmnummer en de brandweer verschijnt binnen enkele minuten om de brand te bestrijden en u en uw geliefden te beschermen. Maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk nog tegenwoordig? Volgens de brandweer in de gemeente Moerdijk niet meer zo. Er is namelijk een ernstig tekort aan brandweervrijwilligers bij onze kazernes. Als er niet snel iets gebeurt, kan er binnen nu en 5 jaar niet meer gegarandeerd worden dát de brandweer überhaupt uitrukt.

In principe geldt dat tekort voor alle kazernes in onze gemeente. De kazernes in Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad, Moerdijk-dorp, Fijnaart en Zevenbergen kunnen nieuwe vrijwilligers goed gebruiken. Wat de reden van het tekort is, kan ook clustercommandant Berrie de Groot niet precies zeggen: “Geen idee. We hebben onderzoek laten doen naar de inwoners en de manieren hoe we hen kunnen bereiken. Maar de specifieke reden waarom er bij onze posten zo’n tekort is, geen idee. Dat de nood wel heel hoog is, moge duidelijk zijn. Mensen gaan er vanuit dat de brandweer snel ter plaatse is, maar voordat de brandweer uit kan rukken, moeten er minimaal zes brandweervrijwilligers in de tankautospuit zitten. Daarvan moet er natuurlijk in ieder geval één chauffeur zijn. Je zou zeggen dat zes misschien niet veel is, maar al onze brandweervrijwilligers hebben een baan, een gezin en vrije tijd. Om er dan op een specifiek tijdstip zes bij elkaar te krijgen, is soms wel een uitdaging. En zeker als er bij een kazerne te weinig vrijwilligers aangesloten zijn”, aldus de brandweercommandant.

Er wordt in de komende weken een grote campagne opgezet, waarbij inwoners, zowel mannen als vrouwen, een brief ontvangen. In die brief wordt uitgelegd hoe groot het belang van nieuwe brandweervrijwilligers is en dat iedere inwoner kan bijdragen aan de vrijwillige brandweer. Berrie legt uit: “Iedere inwoner, in zoverre iedereen die over een goede conditie beschikt, kan zich aanmelden om bij de brandweer te komen. Ook vrouwen zijn van harte welkom. De eisen aan de conditie zijn niet onredelijk, maar het blussen van een brand vergt fysieke inspanning dus het is wel belangrijk dat de conditie op peil is. Mensen die dichtbij de kazerne wonen, kunnen zich natuurlijk aanmelden, maar ook mensen die misschien niet dichtbij de kazerne wonen, maar er wel dichtbij werken, kunnen actief worden bij de brandweer. Dan kun je dus aangeven dat je tijdens bepaalde uren wel beschikbaar bent en tijdens de uren dat je thuis bent, niet. Per uitruk worden alle vrijwilligers opgeroepen middels de nieuwe pieper. Op die pieper kun je aangeven of je beschikbaar bent of niet, waarna de centrale dit registreert. Hoe meer mensen op ‘ja’ drukken, hoe groter de kans dat de brandweer snel uit kan rukken en hoe minder de belasting per vrijwilliger is.

Hoe vrijwillig is de vrijwillige brandweer eigenlijk?
Als je ‘bij de brandweer’ zit, wordt er van je verwacht dat je elke maandagavond bij de oefenavond aanwezig bent. De uren die je in die oefenavonden steekt, worden vergoed. Je ‘krijgt’ een opleiding en zelfs je studie-uren worden vergoed. De uitrusting die je aan hebt, is uiteraard van de brandweer en hoef je dus niet te bekostigen en ook als je meegaat tijdens een uitruk, ontvang je een financiële vergoeding. In feite worden alle brandweer-gerelateerde activiteiten vergoed. Wel wordt er van je verwacht dat je je écht inzet voor de brandweer en niet omdat het moet of omdat je een vergoeding krijgt. Het behoort wel iets te zijn wat je leuk vindt en waar je enige passie voor hebt.

Berrie legt uit: “Mocht iemand zich aanmelden, wordt diegene eerst uitgenodigd bij een oefenavond om eens kennis te maken met het brandweer-zijn en het bijbehorende team. Na die eerste kennismakingsavond, volgt een informatiebijeenkomst waarbij dieper wordt ingegaan op het zijn van een vrijwillig brandweerlid. Na de kennismaking en de informatiebijeenkomst, mag de vrijwilliger drie maanden meelopen met het team. In deze periode kan er aan elkaar gewend worden. Want niet alleen moet degene die zich aanmeldt wennen, het team dat al actief is bij de desbetreffende kazerne moet ook wennen aan een eventueel nieuw teamlid. In deze drie maanden dient de nieuwe vrijwilliger een fysieke test af te leggen en een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen weerleggen. Wanneer deze goedgekeurd worden, volgt er een gesprek en een aanstellingskeuring, waarna er gestart kan worden met de opleiding tot volwaardig brandweerlid. Zo’n opleiding is niet goedkoop. Dat maakt niet uit als iemand de opleiding volgt, deze afmaakt en vol passie aan de slag gaat als brandweervrijwilliger. Maar op het moment dat iemand het niet helemaal zeker weet en dus twijfelt, en deze persoon stopt vroegtijdig met de opleiding, dan is het wel erg zonde van het geld. We praten daarom uitvoerig met de nieuwe vrijwilligers, laten hen van dichtbij meekijken en meedraaien tijdens de oefenavonden in de hoop dat hij of zij ons team kan komen versterken.”

Meerdere keren per jaar start er een nieuwe avondopleiding, die anderhalf jaar duurt. De meeste lieden volgen de opleiding in de avonduren, maar het kan desgewenst ook overdag. In de anderhalf jaar dat je de opleiding volgt, ben je al wel actief bij de brandweer. Je wordt aangesteld als een soort ‘stagiair’ en krijgt een pieper zodat je vast kunt wennen. Daarnaast wordt er gewerkt met de zogenaamde ELO (Elektrische Leeromgeving). Binnen die leeromgeving kun je thuis leerstof doornemen en je inlezen, waarna het een en ander weer besproken wordt op de volgende opleidingsavond.

Contact opnemen
Ben jij woonachtig in Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad, Moerdijk-dorp, Fijnaart of Zevenbergen, óf werkzaam in één van die kernen en wil jij jezelf inzetten voor de veiligheid van de inwoners van Moerdijk? Lijkt het jou een eer om actief bij de brandweer te worden en heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Neem dan contact op met Maike van Elzakker, via het telefoonnummer 088-2250400 of via e-mail clusterwest@brandweermwb.nl. Zij kan al jouw vragen beantwoorden en je eventueel in contact brengen met de teamleider van de desbetreffende brandweerpost. Als je ooit getwijfeld hebt over of je wel of niet bij de brandweer wilde, dan is dit het moment om je aan te sluiten. De brandweer van de gemeente Moerdijk heeft je hard nodig, evenals alle inwoners van onze gemeente.

Beelden bij dit artikel