Boswachter Erik de Jonge gastspreker op verenigingsavond Fotoclub Moerdijk

Op donderdag 13 juni a.s. organiseert de Fotoclub Moerdijk haar eerstvolgende verenigingsavond, waarop boswachter Erik de Jonge gastspreker zal zijn. Ongekende schoonheid, eindeloos ontdekken, diepe verwondering. Dat is wat de natuur ons biedt en wat boswachter Erik de Jonge er in ziet en ervaart. Nooit weet je alles. Steeds word je verrast. Dagelijks ervaart Erik dat dankzij zijn werk als boswachter bij het Brabants Landschap. Al jong had hij de behoefte om de schoonheid van de natuur vast te leggen en zo ook iets van de verwondering daarover aan anderen over te dragen. Hij is er van overtuigd dat het in beeld brengen hiervan een belangrijk middel is om draagvlak te verkrijgen voor het behoud en beheer van natuur.

Dankzij zijn werk in de natuur heeft hij unieke mogelijkheden voor natuurfotografie. De kennis van het terrein en de wetenschap ‘hoe de hazen lopen’ zijn een belangrijke basis voor goede foto’s. Zijn werkgebied ‘de Brabantse Wal’ is sterk afwisselend. Van een uitgestrekt zoetwatermoeras met kreken en een groot meer tot een gortdroog stuifzandgebied, veel oude loofbossen en statige landgoederen. Die afwisseling zorgt voor een grote diversiteit aan soorten en landschappen waarin hij nog lang niet uit gefotografeerd is! Een groot deel van zijn foto’s is daar dan ook gemaakt. Vaak worden zijn foto’s gebruikt door zijn werkgever Brabants Landschap: voor het kwartaalblad, allerlei publicaties, exposities en de site. Op die manier komen de foto’s het behoud van de (Brabantse) natuur ook weer ten goede.

De avond begint om 19.30 uur in Theater De Schuur, Kerkstraat, Zevenbergen. Deze avond is gratis toegankelijk, zowel voor leden van de fotoclub als voor niet-leden. Gelieve u wel even van te voren aan te melden via: info@fotoclub-moerdijk.nl.