Boa werkdag start met drie Albanezen aanhouden

Er wordt veel gecontroleerd bij het station Lage Zwaluwe. Zo ook deze morgen waarbij opnieuw drie Albanese vluchtelingen werden aangetroffen. Het probleem is lokaal niet op te lossen, dat zal van hogerhand moeten gebeuren. Een reactie onder een vorig bericht op dit platform lijkt ons ook het beste. Die luidde: 'Controles blijven volhouden, er zit niets anders op.'

(Foto: Boa Moerdijk)