Bewoners bezorgd om windmolens achter de groenstrook

Energieleverancier Nuon wil zeven windturbines plaatsen in de beschermingszone van de waterkering die rondom industrieterrein Moerdijk ligt. Vijf turbines van 130 meter hoog (bijna 200 meter als het rotorblad rechtop staat) zouden vlak achter de groenstrook neergezet worden op amper 1100 meter van de dichtstbijzijnde huizen. Dit bleek dinsdagavond tijdens de inloopavond in de Niervaert in Klundert.

Slagschaduwen, geluidsoverlast en knipperende lichten

Bewoners van Klundert zijn bezorgd over slagschaduwen, geluidsoverlast en knipperende lichtjes bovenop de gevaartes. Maar er zit ook een emotioneel aspect aan: wat heeft een groenstrook nu voor nut als daar straks gevaartes van bijna 200 meter bovenuit torenen? De vijf turbines die het dichtstbij Klundert zouden komen, zouden langs de spoorlijn op het industrieterrein komen. De andere twee turbines komen op het stuk waterkering van het industrieterrein dat parallel ligt aan de snelweg A17.

‘Redelijk vaststaand plan’

Projectleider Martin Ars van Nuon stelt dat dit de meest reële optie is voor de plaatsing van de windturbines. Het plan van Nuon sluit aan op de ambitie van de gemeente. Gemeenteraadslid Remco Heus (VVD) stelt dat het een ‘goed plan’ is en verwacht dat het probleemloos door de gemeenteraad komt. Heus: ,,Vanuit de overheid moet de gemeente Moerdijk 85 megawatt leveren, dat is ‘a hell of a job’.” Ook gemeenteraadslid Cors Punt beaamt dat het een ‘redelijk vaststaand’ plan is.

De barricades op

De bewoners van Klundert voelen zich ondertussen voor een voldongen feit staan. Dat zorgt voor enige gelatenheid onder de bezoekers, al oppert één van hen dat de bewoners van het vestingstadje nu ‘de barricades op moeten’. ,,Alleen als we met z’n allen bij het gemeentehuis gaan protesteren, kunnen we dit misschien nog tegenhouden”, aldus de bezorgde bewoner die liever anoniem blijft. De meest gestelde vraag is waarom de vier windmolens die op het terrein van houthandel Gooskens stonden, niet opnieuw kunnen verrijzen. Deze ondernemer zou er volgens ingewijden geen bezwaar tegen hebben dat er vier gigantische turbines op zijn terrein – dat direct grenst aan het Hollands Diep – neergezet zouden worden. Dat dit geen optie zou zijn, zou te maken hebben met onder meer de scheepvaart.

Eerste studies gereed

Geïnteresseerden konden dinsdagavond visualisaties zien van het windpark vanaf verschillende locaties in de gemeente. Ook zijn inmiddels de eerste studies van de (concept) milieueffectrapportage gereed. Op 10 maart presenteert Nuon het plan aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders gaf begin juli 2015 Nuon toestemming om de haalbaarheid van een windmolenpark aan de westzijde van Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk te mogen onderzoeken. Medio april volgt er naar verwachting nog een inspraakavond voor de bewoners over de beoogde komst van de windturbines.