Astma of COPD patiënt? Belangrijk nieuws voor u met nieuw initiatief in de regio

Astma of COPD patiënt? Belangrijk nieuws voor u met nieuw initiatief in de regio

Wist u dat 70 tot 80% van de longpatiënten in Nederland hun longmedicijnen niet goed gebruiken? Daarnaast is het aanbod aan devices zo divers dat zorgverleners vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Zo zijn er meer dan 135 opties (!) voor patiënten met astma en COPD. Er is dan ook behoefte aan duidelijkheid en betere kwaliteit van longzorg.

Daarom is het Regionaal Longformularium West-Brabant vastgesteld. Het formularium geeft duidelijkheid over longmedicatie voor zowel voorschrijver, verstrekker als gebruiker. De patiënt profiteert uiteindelijk het meest als alle zorgverleners goed samenwerken. Samen sterk voor betere longzorg. Het Regionaal Longformularium West-Brabant is een breed gedragen initiatief van vier huisartsen zorggroepen (Huisartsen Zorggroep Breda, Zorroo, Het Huisartsenteam en Zorggroep West-Brabant), twee ziekenhuizen (Amphia en Bravis), een apothekersorganisatie (SFZ), twee zorgverzekeraars (CZ en VGZ) en een patiëntenplatform (Longpunt).

Het Regionaal Longformularium West-Brabant treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Tevens is binnen dit initiatief een kinderformularium astma ontwikkeld dat uniek is voor Nederland. Binnen het formularium is een keuzelijst van medicijnen vastgesteld. Patiënten kunnen binnen de ontwikkeling van hun ziekte steeds hetzelfde device blijven gebruiken. Ook is er veel nadruk gelegd op een eenduidige inhalatie instructie voor alle zorgverleners waar de patiënt mee te maken kan krijgen. Logistieke afspraken tussen zorgverleners en de zorgverzekeraar zijn gemaakt. De speciale aftrap van het Longformularium West-Brabant op woensdag 15 januari van 17.00 – 18.30 uur in het Kenniscentrum van het Amphia Ziekenhuis, Molengracht Breda. U krijgt meer informatie over het longformularium van een patiënt, longarts, apotheker, huisarts en kinderlongarts.

Aanmelden kan via:  https://mailchi.mp/13e64919e3a2/egnmkbq9vw

Stuurgroep Regionaal Longformularium West-Brabant:

R. Djamin, S. van der Sar, S. Hammer, L. Goossens, N. van t Veer (Amphia)
A. Sprangers, B. de Jong, H. van Looy, E. Korsmit (Bravis)
F. de Valk, J Pesser (SFZ)
W. Oomen (Zorroo en ZGWB), J. van der Moer (HHT), H. Bressers, A. Nugteren (HZG)
H. Vrijhoeven, E. Bakhuise (ervaringsdeskundigen)
J. Evers, J Vrijsen (VGZ)
Y. Postma (CZ)
J. Denis (Zorroo), P. Haagh (HZG), procesbegeleiders

Beelden bij dit artikel