Afgeschreven Moerdijkse computers naar scholen en kinderen

De gemeente Moerdijk geeft ruim 300 pc’s, 500 monitoren en toebehoren zoals kabels en muizen aan stichting Leergeld Noord West-Brabant. Het gaat om afgeschreven materialen die worden vervangen door nieuwe exemplaren. Stichting Leergeld zorgt ervoor dat ze terechtkomen bij basisscholen in de regio en bij kinderen waarvan ouders een computer niet kunnen betalen. Vanmiddag overhandigde wethouder Jack van Dorst diverse spullen aan Annelieze Heijliger vicevoorzitter, en Ton Vermeulen vrijwilliger, van stichting Leergeld Noord West-Brabant. De pc’s en materialen worden vervangen omdat ze zijn afgeschreven: ze zijn inmiddels acht jaar oud. Normaal gesproken geldt een afschrijvingsperiode van ongeveer vijf jaar. ‘Het zou jammer zijn om ze zomaar weg te gooien, want ze zijn nog prima bruikbaar voor basiswerkzaamheden’, legt wethouder Jack van Dorst uit. ‘Daarom hebben we gekeken wat de mogelijkheden zijn. Ik heb begrepen dat een paar basisscholen in de regio staan te springen om pc’s. Ik hoop dat we ze hiermee kunnen helpen.’ Annelieze Heijliger vicevoorzitter en Ton Vermeulen vrijwilliger van stichting Leergeld Noord-West Brabant kunnen dit beamen: ‘Door de coronacrisis komen meer gezinnen in de financiële problemen. Wij kunnen ze ondersteunen door onder andere het verstrekken van een computer, maar ook het betalen van schoolkosten e.d. Daarnaast wordt door de scholen veel meer digitaal onderwijs gegeven, waardoor de vraag naar computers toeneemt.’ Speciaal voor kinderen die gebruik kunnen maken van Stichting Leergeld is er ook het schoolstartpakket. Dit is voor kinderen die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan. Het pakket bestaat uit schoolspullen, een agenda, een tas en een fiets. Aanvragen hiervoor kunt u indienen via de website. http://www.leergeldnoordwestbrabant.nl/